SLU-nyhet

SLU:s karriärbidrag ger nya möjligheter för framstående forskare

Publicerad: 21 maj 2019

Tidigare rektor Peter Högberg tog initiativet 2016 att införa ett särskilt karriärbidrag för framstående forskare vid SLU. Nu har rektor beslutat om vilka forskare som ska få bidraget 2019.

Karriärbidragen fördelas till forskare i två olika faser av karriären. Bidraget för de juniora forskarna omfattar 1 miljon kronor per år i fyra år. Följande juniora forskare får bidraget:

  • Marie Rhodin, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi på VH-fakulteten, Uppsala
  • Stefanie Rosa, institutionen för växtbiologi på NJ-fakulteten, Uppsala
  • Johan Lundqvist, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, VH-fakulteten, Uppsala

Bidraget för de seniora forskarna omfattar 1 miljoner kronor i sex år. Följande seniora forskare får bidraget:

  • Sara Hallin, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, NJ-fakulteten, Uppsala
  • Dirk-Jan De Konig, institutionen för husdjursgenetik, VH-fakulteten, Uppsala
  • Tomas Roslin, institutionen för ekologi, NJ-fakulteten, Uppsala

Detta är andra gången som karriärbidraget betalas ut. Institutionerna har fått föreslå lämpliga kandidater. Därefter gjorde varje fakultet ett urval som lämnades till rektor för sakkunnigbedömning och slutligt urval.

Utveckla självständig forskning

Karriärbidraget ett sätt för SLU att premiera särskilt goda prestationer och främja excellent forskning. Den extra resursen ger mottagaren en tryggare situation under några år och utrymme för ökat risktagande i forskningen. För juniora forskare kan bidraget också underlätta för mottagaren att utveckla självständig forskning och att meritera sig.

De två utlysningarna som hittills genomförts har resulterat i att forskare inom det naturvetenskapliga området har fått karriärbidraget. Inför nästa utlysning, som görs 2020, ska universitetsledningen se över om  bidraget bör riktas till särskilda områden, som till exempel samhällsvetenskap eller tvärvetenskap.


Kontaktinformation