SLU-nyhet

Fler än 500 nya fladdermusfynd i Umeå

Publicerad: 09 oktober 2020
Sovande fladdermus. Foto.

Fler än 500 fladdermusfynd och viktig kunskap om var fladdermössen håller till och under vilka tider de är aktiva. Det är resultaten från sommarens fladdermusprojekt hittills. Nu tar forskningsanalyserna vid.

Kanske har du i sommar mött en person med blicken i skyn och en sprakande manick i handen? En fladdermusjägare! I sommar har 97 personer i Umeå kommun deltagit i SLU:s medborgarforskningsprojekt för att lära sig mer om Umeås fladdermöss. Tillsammans har de rapporterat in 569 fladdermusfynd.

– Vi är överväldigade över den positiva respons vi fått från alla deltagare och över det fantastiska jobb de gjort! säger Tim Hofmeester, forskare vid SLU och ansvarig för forskningsprojektet.

Deltagarna i Umeå lånade fladdermusdetektorer, batscanners, från SLU och rapporterade sedan sina fynd i ett rapportsystem i mobilen. Deltagarna fick även rapportera in ickefynd, alltså när de var ute för att leta fladdermöss men inte hittade några.

– Vi behöver även dessa ickefynd för att få reda på var och när deltagarna varit ute och letat, det är viktigt i våra kommande analyser, säger Tim Hofmeester.

Flest observationer av nordfladdermus

Totalt rapporterade deltagarna in 1020 rapporter varav 569 fladdermusfynd. Ungefär 80 procent av de rapporterade fynden var av den vanligaste fladdermusarten i Norrland; nordfladdermus.

Andra arter som rapporterats var större brunfladdermus och vatten- eller taigafladdermus.

– Vatten- och taigafladdermusen tillhör båda Myotissläktet och är omöjliga att artbestämma utan att göra ljudanalyser på inspelningar. Men några deltagare rapporterade att de såg fladdermöss jaga över vattenytan när deras batscanner visade frekvensen ~45 kHz. De rapporterna är nästan säkert vattenfladdermöss, säger Tim Hofmeester.

Med forskningsfrågor som utgångspunkt

När är fladdermöss aktiva för att jaga efter insekter? Det är en av frågorna som forskarna vill ha svar på. Tack vare medborgarforskarnas rapporter har de kunnat se att alla fladdermusfynd utom ett gjordes mellan solnedgång och soluppgång.

– Särskilt under de korta nätterna kring midsommar var fladdermöss endast aktiva mitt i natten, säger Tim Hofmeester.

Senare under sommaren, när nätterna är längre, finns det endast rapporter från första hälften av natten.

– Då ser vi också en ökning i antalet fynd. Det beror mest sannolikt på att fladdermössen blir mer aktiva under sommaren när honorna matar sina ungar och hanarna sprider sig och hävdar revir för fortplantning, säger Tim Hofmeester.

Här hittades Umeås fladdermöss

En annan fråga forskarna ville ha svar på är vilka områden som är viktiga för fladdermöss i Umeå. Rapporterna visar att de flesta fynden gjordes längs älven, vid Bölesholmarna, strandpromenaden, på Ön, vid Backens kyrkogård och även vid Baggböle herrgård. Forskarna fick också fladdermusfynd från Stadsliden/Gammlia, Röbäcksdalen och längs Nydalasjön och från olika andra delen i kommunen (och även utanför kommunen).

Alla observationer och icke-observationer ska nu analyseras tillsammans med olika miljöfaktorer.

– För att få bättre förståelse av fladdermössens aktivitetsmönster kommer vi att jobba med analyser under hösten och vintern. Vi hoppas få kunskap om möjliga faktorer som påverkar fladdermössens mönster, säger Tim Hofmeester.

 

Karta över fladdermusobservationer i Umeå.

Klicka på bilden för att komma till kartan över alla observationer
Du kan själv navigera runt i kartan, samt välja visningsvy i kartans övre vänstra hörn.

Fakta:

Fladdermusspaning längs Umeälven - och i Uppsala

I slutet av sommaren bjöd SLU i Umeå också in till en kvällskurs om fladdermöss där 16 deltagare lärde sig kännetecknen för olika fladdermusarter, samt fick veta mer om hur de samspelar med sin omvärld. Efter kursen inventerade deltagarna också fladdermöss längs med Umeälven för att kartlägga fladdermöss som använder älven för att flytta söderut.

Även i Uppsala hölls en kurs där 16 medborgarforskare sedan inventerade fladdermöss i stadsparker och andra grönytor i staden.