SLU-nyhet

SLU får medel för innovativ forskning för att nå globala målen i Östafrika

Publicerad: 01 oktober 2020
Kor på äng i Afrika

Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i östafrikanska torrmarker är fokus för forskningsprojektet "Drylands Transform" som nyligen har finansierats med 2 miljoner euro från forskningsrådet FORMAS. SLU leder det tvärvetenskapliga teamet med forskare från universitet i Sverige och Östafrika samt internationella forsknings- och kommunikationscentra.

Torrområden täcker 40% av jordens yta och mer än 2 miljarder människor lever där, de flesta i låg- och medelinkomstländer. Områdena har stora problem med markförstöring, låg produktivitet i jordbruket, snabb befolkningstillväxt, utbredd fattigdom och dålig folkhälsa. Försörjningen är till stor del baserad på boskapsskötsel som ofta är beroende av säsongsmigration. Både människor och landskapet är mycket sårbara för klimatförändringar. Det är också stora osäkerheter kring markrättigheter, säkerhet och konflikter, och snabb infrastrukturtillväxt. Förvaltningsstrukturer och institutioner är ofta svaga.

"De globala hållbarhetsmålen nr 2 (Ingen hunger), nr 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) och nr 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) som står i fokus i projektet hotas i många torrområden, men det finns möjligheter att vända denna utveckling. Vi kommer att använda innovativa metoder med fältstudier i torrområden i Kenya och Uganda. Fokus är bättre försörjningsmöjligheter och livsvillkor genom förbättrad markanvändning, odling av inhemska växter och buskar till foder, utveckling av värdekedjor, kunskap om nutrition, etcetera", säger Professor Ingrid Öborn (SLU) som leder det internationella teamet.

Forskarna kommer att använda en rad olika metoder för datainsamling och deltagardriven forskning. 

Afrikanskt landskap

Torrområde i West Pokot, Kenya. Foto: Malin Planting

Resultaten kommer att syntetiseras tillsammans med intressenter i form av framtida scenarier med alternativa utvecklingsvägar för torrområden. Scenarierna kommer att diskuteras med beslutsfattare och andra aktörer lokalt, regionalt och globalt.

Projektet startar i oktober 2020 och fortsätter till och med september 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Professor Ingrid Öborn, Institutionen för växtproduktionsekologi, ingrid.oborn@slu.se

Andra SLU-forskare i projektet är:

Aida Bargués Tobella, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Ewa Wredle,  Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Gert Nyberg, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Göran Bostedt, Institutionen för skogsekonomi

Deltagande forskare från andra universitet och organisationer:

Per Knutsson - School of Global Studies, Göteborgs Universitet
Barbara Schumann - Umeå Universitet
Agneta Hörnell - Umeå Universitet
Kristina Lindvall – Umeå Universitet
Stephen Mureithi - University of Nairobi, Kenya
Dennis Mpairwe - Makerere University, Uganda
Alice Turinawe - Makerere University, Uganda
Dereje Wakjira - IGAD
Leigh Winowiecki - ICRAF
Tor-Gunnar Vågen – ICRAF


Kontaktinformation