SLU-nyhet

Samspel mellan pollinatörer och skadegörare i smultron studeras i europeiskt projekt

Publicerad: 17 maj 2021
Porträtt Carolina Diller. Foto.

Kan du tänka dig en värld utan blommande växter? En värld utan bär, frukt och grönsaker? Ungefär en tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinering av insekter för att utvecklas och bära frukt. I sommar kommer forskare på SLU i Alnarp att undersöka samspelet mellan pollinatörer och skadegörare hos smultron i ett europeiskt projekt och hur klimatförändringar påverkar samspelet. Kunskapen är tänkt att kunna användas på odlade jordgubbar.

Den 15-23 maj 2021 är det Pollineringsveckan som drivs av nätverket Pollinera Sverige, nu för tredje året i rad. Under veckan kommer SLU att uppmärksamma forskning som bedrivs kring pollinatörer på olika sätt.

Vi passade på att ställa några frågor till Carolina Diller, postdoktoral forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi på SLU i Alnarp. Hon deltar just nu i ett projekt, PlantCline, tillsammans med andra forskare från SLU och andra universitet runt om i Europa. PlantCline syftar till att generera och dela kunskap om hur klimatförändringar påverkar evolutionen och uttrycket av växtegenskaper och mångfald, liksom interaktioner mellan växter och skadegörare, via förändringar i både abiotiska och biotiska förhållanden såsom nya insektssamhällen på grund av förskjutningar i insekternas utbredningsområden.

Hur studerar du pollinatörer?

I sommar studerar vi i projektet PlantCline pollineringsegenskaper för smultron (Fragaria vesca) vid fem identiska fältexperiment på olika platser längs en linje från norra till södra Europa. Smultronen är välbesökta av fler pollinatörer så som blomflugor (Syrphidae), vilda bin, honungsbin och humlor. Sammansättningen av pollinatörer kommer troligen att variera över dessa försöksplatser. Studien genomförs för att utvärdera ett komplext samspel mellan pollinatörer och skadeinsekter i samband med klimatförändringar. Mitt forskningsområde är hur vi kan använda olika bekämpningsstrategier för bekämpning av skadeinsekter på olika odlade grödor för att få resistenta grödor som också attraherar pollinatörer.

Varför är det viktigt?

Uppgifterna som samlats in i detta projekt kommer att göra det möjligt för oss att förutsäga konsekvenserna av effekterna av klimatförändringar i en viktig modellorganism och vild släkting till jordgubbar. Att studera en modellorganism hjälper oss att förstå speciella biologiska fenomen som sedan kan leda till insikt om hur andra organismer fungerar som i detta fall jordgubbar. Smultron används som modell i detta fall eftersom den finns spridd över Europa och är helgenomsekvenserad (WGS), dvs hela arvsmassan hos växten är analyserad, och den är en viktig vild genetisk resurs för jordgubbsförädling.

Varför är du intresserad av pollinatörer? 

Pollinatörer spelar en viktig roll i växtutveckling och reproduktion. Jag fascineras av mångfalden av blomformer på blommande växter och hur blommans form, doft och egenskaper återspeglar dess interaktioner med olika pollinatörer. Till exempel blommar vissa växter på natten och pollineras då av nattliga pollinatörer som malar, de har kraftig doft och är mestadels vita. Andra växter blommar på dagen och besöks av pollinatörer som bin, humlor och blomflugor. De har starka färger som orange och röd, men har bara lite eller ingen doft. Varje blomma är alltså som ett smörgåsbord för olika pollinatörers sinnen och beteenden. Det är mångfalden av pollinatörer och deras olika, unika egenskaper som intresserar mig mest. Men jag kan inte heller förneka att mitt hjärta smälter lite varje gång jag ser en humla flyga förbi mig eller smyga in i en blomma på jakt efter mat.