SLU-nyhet

Medborgarforskning ska öka kunskapen om vilda djur

Publicerad: 28 januari 2022
Svartvit bild från viltkamera på flertal vildsvin.

Nu utvecklas en ny plattform för viltkameraövervakning som ska göra det möjligt att följa hur vilda djur sprider sig, och se om de blir fler eller färre. Till plattformen Viltbild ska alla som har en viltkamera kunna bidra med bilder. Plattformen utvecklas i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Jägareförbundet och ska vara klar 2024.

Djurlivet i Sverige genomgår starka förändringar; flera klövviltarter ökar kraftigt i antal medan exempelvis skogsharen minskar. Vi ser också icke-inhemska arter, som mårdhund, som har kommit in och kan hota den biologiska mångfalden. Samtidigt har vi ofta dålig koll på riktigt var olika arter finns och även hur vanliga eller ovanliga de egentligen är. Sådan kunskap krävs ofta för att förvalta eller skydda en viss djurart framgångsrikt.

Många aktörer vill idag till exempel veta hur vildsvin och kronvilt sprider sig, hur det gått med vildsvinens reproduktion eller om antalen minskar där det jagas mycket. I ett nytt samarbete med Svenska Jägareförbundet stärker SLU nu möjligheten att följa utvecklingen hos vilda djur.

– Den här plattformen ger oss möjligheten att följa förändringar hos en mängd olika djurarter; både vanliga och unika, inhemska och invasiva, säger Fredrik Widemo, forskare vid SLU och koordinator för SLU:s miljöanalysprogram med fokus på däggdjur och fåglar.

Plattform för forskning och förvaltning

Plattformen kan till exempel göra det lättare att snabbt sätta in åtgärder vid utbrott av viltsjukdomar, som afrikansk svinpest, men kan även bli ett viktigt verktyg inom olika forskningsprojekt.

– Inom mycket av den ekologiska forskningen är vi beroende av att kunna mäta hur olika djur nyttjar landskapet. Här får vi helt nya möjligheter till det, säger Joris Cromsigt, forskare vid SLU och en av dem som kommer att leda projektet.

Bilderna skapar en unik möjlighet att följa de vilda djuren; hur de förändras i antal och utbredning – och hur djuren påverkas av förändringar i miljön. Förhoppningen är att Viltbild blir en plattform dit alla vill bidra med sina bilder. Oftast är det jägare som har viltkameror uppsatta i dag.

– Jägare har dessutom ofta bra koll på läget för viltstammarna i deras närområde. Tänk vilken kunskap vi kan få om alla bidrar med sina pusselbitar! säger Filip Ånöstam, som är ansvarig för projektet på Svenska Jägareförbundet.

Filip Åström lyfter också värdet för användarna som plattformen ger genom möjligheten att samla, dela och få sina bilder analyserade.

 

Kontaktpersoner

Joris Cromsigt, Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö 
joris.cromsigt@slu.se, +46907868388, +46706760097

Fredrik Widemo, Universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö
fredrik.widemo@slu.se, +46907868140, +46761391040

Svenska Jägareförbundet: Filip Ånöstam, 010-584 76 38


Kontaktinformation