SLU-nyhet

Workshop om europeisk skogsövervakning

Publicerad: 02 december 2022

I februari arrangerar SLU en internationell workshop med inriktning på EU:s framtida skogsövervakning.

Workshop towards harmonized forest monitoring and reporting - så heter den workshop som SLU arrangerar på campus Ultuna den 1-2 februari 2023. 

Workshopen är en fortsättning på den i tjeckiska Kutná Hora i september 2022, och riktar sig till särskilt inbjudna intressenter och representanter för EU:s medlemsländer. Syftet är att diskutera kring hur framtidens EU-övergripande skogsövervakning bör utformas för att bli maximalt nyttig och effektiv. 

SLU:s värdskap är kopplat till universitetets uppdrag inom fortlöpande miljöanalys. SLU har även ett pågående regeringsuppdrag. Detta går ut på att förse Regeringskansliet med kunskap om skogsövervakning relevant för EU-kommissionens kommande lagstiftningsförslag om ny skogsövervakning samt strategiska skogsplaner. 

Workshopen den 1-2 februari riktar sig enbart till särskilt inbjudna. För frågor av mediekaraktär, kontakta Anna-Lena Axelsson

Läs mer om SLU:s regeringsuppdrag här.

Läs vårt pressmeddelande.