SLU-nyhet

Kunglig närvaro inledde Öppet fartyg

Publicerad: 09 juni 2022
Kronprinsessan Victoria och rektor Maria Knutson Wedel. Foto.

I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria har Sveriges forskningsfartyg R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor nu öppnat för besök. I dag möttes forskare och beslutsfattare på fartygen för att lyssna på vetenskapliga miniföreläsningar, klimatpolitiska samtal och titta på fartygen.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel inledde dagen och lyfte då behovet av att veta vad som sker under ytan.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut. Här krävs samverkan mellan flera myndigheter, sa Maria Knutson Wedel.

Marina diskussioner och rundvandring

Förmiddagens program bestod av ett klimatpolitiskt samtal som leddes av Rolf Brennerfelt, styrelseordförande SLU. Deltog gjorde professor Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet, Anna Jöborn, VD Mistra och Emma Nohrén, ordförande i miljömålsberedningen.

Samtalet kom bland annat att handla om behov av kunskap och helhetsperspektiv.

– Att bygga på kunskap och ha en gemensam plattform är viktigt. När man har fått kunskap kan man inte backa. Havet speglar vår livsstil. Använder vi mycket gödning och fossila bränslen så syns det i havet, sa Emma Nohrén.

Under eftermiddagen hölls en serie med miniföreläsningar. Föreläste gjorde Helén Andersson, SMHI, Bastien Queste, Göteborgs universitet, Jonas Hentati Sundberg, SLU, Martin Jakobsson, Stockholms universitet, Lovisa Zillén Snowball, SGU och Johan Wikner, Umeå universitet.

Fartygen en resurs för forskning och miljöövervakning

SLU och SMHI (R/V Svea), Göteborgs universitet (R/V Skagerak) och Sveriges geologiska undersökning (S/V Ocean Surveyor) samverkar kring visningen av de tre fartygen. Fartygen ligger för ankar vid Fotografiska museet vid Stadsgårdshamnen i Stockholm den 9-11 juni.

– I dag har vi kunnat visa besökarna vilken fantastisk infrastruktur som forskningsfartygen erbjuder. Fartygen används inom miljöövervakningen, till exempel till ekosystemundersökningar med fokus på övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet, men också till olika typer av marin forskning, säger Lars Thorell, som är chef för fartygsenheten vid SLU.

Rolf Brennerfelt och Maria Knutson Wedel. Foto.
Rolf Brennerfelt, styrelseordförande SLU och SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Foto: Niklas Lindgren
Kronprinsessan Victoria ombord på R/V Svea. Foto.
H.K.H. Kronprinsessan Victoria under besöket ombord på R/V Skagerak. Foto: Vanja Sandgren, SLU
Forskningsfartyget Svea. Foto.
Forskningsfartyget R/V Svea. Foto: Niklas Lindgren
Samtal. Rolf Brennerfelt, Johan Kuylenstierna, Anna Jöborn, Emma Nohrén. Foto.
Klimatpolitiskt samtal mellan professor Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet, Anna Jöborn, VD Mistra och Emma Nohrén, ordförande i miljömålsberedningen under ledning av Rolf Brennerfelt, styrelseordförande SLU. Foto: Niklas Lindgren
Ombord på forskningsfartyget Svea. Foto.
Ombord på Svea berättar Daniel Bergman Sjöstedt om hur CTD Rosett fungerar. Den tar vattenprover på olika djup och mäter vattenkvalitet. Det viktiga är att mäta syrehalten på olika djup. Foto: Vanja Sandgren
Ombord på R/V Skagerak. Foto.
Ombord på R/V Skagerak. R/V Svea i bakgrunden. Foto: Vanja Sandgren

Fakta:

Öppet fartyg och arrangörer av eventet

Klimat- och miljöförändringar påverkar allt liv på jorden och vi behöver mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg visas betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Öppet fartyg arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning, Polarforskningssekretariatet och Havs- och vattenmyndigheten.

SLU och SMHI (R/V Svea), Göteborgs universitet (R/V Skagerak) och Sveriges geologiska undersökning (S/V Ocean Surveyor) samverkar kring visningen av fartygen.

Lördag den 11 juni är R/V Svea och R/V Skagerak öppna för allmänheten. Bokning i förväg (fullbokat när detta skrivs). Länk till anmälan.


Kontaktinformation