SLU-nyhet

Samarbete med Ukraina, Azerbajdzjan och Baltikum för bättre djurvälfärd

Publicerad: 30 september 2022
Gruppbild med deltagare i samarbetet från SLU, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Poltava State Agrarian Academy), Khazar University ( Azerbaijan) Lithuanian University of Health Science, Estonian University of Life Science samt Latvia University of Life Sciences and Technologies

Djurvälfärd och en hållbar djurhållning är viktiga komponenter för en hållbar global livsmedelsförsörjning. Djurskyddet i Sverige håller en hög nivå, och även om det finns förbättringspotential är Sverige en av de världsledande länderna när det gäller djurskydd och djurvälfärd. Svenska konsumenter tar i hög utsträckning hänsyn till djurens välfärd när de väljer kött och andra animaliska livsmedel. I Östeuropa är dock begreppet djurskydd i stort sätt okänt och djurhållarna är skeptiska till att samarbeta med forskare för att hitta bra metoder för hur djur ska hållas och skötas i en god miljö med möjlighet att utföra naturliga beteenden.

Institution för molekylära vetenskaper tillsammans med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, samt Grants Office vid SLU startade 2021 ett projekt i syfte att undersöka hur konsumenter och djurägare ser på djurskydd och djurvälfärd i Ukraina och Azerbajdzjan. Detta görs genom samarbete med The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Poltava State Agrarian Academy; Khazar University, Azerbaijan; Lithuanian University of Health Science; Estonian University of Life Science och Latvia University of Life Sciences and Technologies.

En undersökning av erfarenhet och tankar kring djurhållning och djurvälfärd i Ukraina och Azerbajdzjan har genomförts med hjälp av enkäter. Ett antal konsumenter och djurhållare från de deltagande länderna fick svara på frågor om vad de anser finnas för problem inom djurhållningen och animalieproduktionen, samt om det behövs förbättringar. De flesta ansåg att djurvälfärd är mycket viktigt och att det behövs förbättringar, speciellt när det gäller djurhållning, transport och slakt. Enkätstudien tyder även på att djurhållare i både Ukraina och Azerbajdzjan behöver mer kunskap om djurvälfärd och djurskydd. Svenska erfarenheter inom detta område kan vara till stor hjälp.

 

Vi tackar Svenska Institutet, program Projektinitiering i Östersjöregionen för finansieringen! Projekt nr 01877/2021, HAnimSPAC; Happy ANIMals for Sustainable Production And Consumption.


Kontaktinformation

Galia Zamaratskaia
Associate Professor
External collaboration specialist in food quality
Coordinator of the Research Schools ”Focus on food and biomaterials” and “LiFT” (Future Technologies for Food production)

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015, 750 07 Uppsala
Besöksadress: BioCentrum, Almas allé 5

Telefon: +46-(0)18-67 20 69, mobil:+46-(0)73-562 28 74

Epost: Galia.Zamaratskaia@slu.se