SLU-nyhet

Kolinlagringens effekter i åkermark diskuterades i ljuset av EU-förslag

Publicerad: 13 oktober 2023
majsgröda på åkermark i närbild

Hur mycket kol lagras i Europas åkermarker? Och hur påverkar det andra processer och funktioner i marken? Den 11 oktober arrangerade forskningsprogrammet EJP SOIL ett webbinarium för särskilt inbjudna gäster inom forsknings- och policysfären i Europa där dessa frågor stod i centrum. Nu kan du ta del av webbinariet och presentationerna i efterhand.

Webbinariet syftade till att lyfta fram vetenskapliga rön från EJP SOIL-projekten som kan bidra till skapandet av ett ramverk för jordbruksmetoder som syftar till ökad kolinlagring i jordbruksmark. Webbinariet presenterade resultat från fem projekt inom EJP SOIL som fokuserar på kolinlagring och de trade-offs som det medför. Under webbinariet diskuterades även det framtida genomförandet av EU-kommissionens Proposal for a Regulation on an EU certification for carbon removals.

Vid mötet deltog 111 särskilt inbjudna personer från 74 institut inom forskning och policy, från 21 EU-länder.

Här kan du ta del av webbinariet och presentationerna: 3rd EU Forum (ejpsoil.eu)

EJP SOIL logotyp

Fakta:

EJP SOIL

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Programmet pågår mellan 2020 – 2025 och involverar 26 universitet och forskningsinstitut i totalt 24 länder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbart användning av jordbruksmark.

Institutionen för mark och miljö koordinerar programmet på nationell skala och ansvarar särskilt för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. 


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör EJP SOIL, institutionen för mark och miljö
ejpsoil-sweden@slu.se