SLU-nyhet

Hästforskning med mål att förebygga diabetes hos barn stöds av Max Stenbeck Charitable Trust

Publicerad: 13 juni 2023
Foto på Johan Bröjer som tar ett blodprov på en häst som lider av ekvint metabolt syndrom.

Ökad kunskap om insulinreglering hos häst kan användas för att bättre förstå hur typ 2-diabetes hos barn och ungdomar kan förebyggas och behandlas. Det är bakgrunden till en ny studie i ett forskningssamarbete som leds av professorerna Johan Bröjer vid SLU och Peter Bergsten vid Uppsala universitet. Studien, som finansieras genom en donation från Max Stenbeck Charitable Trust, kan förändra förståelsen av diabetes och få stor betydelse för dess behandling.

Genom att studera insulinregleringen hos hästar med metabolt syndrom (insulinresistens) och kopplingen till barn med typ 2-diabetes ser forskarna möjligheten till ett banbrytande genombrott.

Medicinen kanagliflozin, som används vid diabetes hos människor, har visat sig minska insulinutsöndringen avsevärt hos hästar. Detta förebygger den smärtsamma hovsjukdomen fång, en vanlig vällevnadssjukdom hos häst. Syftet med det nya projektet är att undersöka hur substansen kanagliflozin orsakar minskad insulinutsöndring hos häst. Ökad kunskap om insulinregleringen hos häst kan användas för att bättre förstå hur typ 2-diabetes hos barn och ungdomar kan förebyggas och behandlas.

Tack vare donationen från Max Stenbeck Charitable Trust öppnas möjligheten att reda ut mekanismerna bakom denna spännande upptäckt. 

– Vi är oerhört glada och tacksamma att Max Stenbeck Charitable Trust stöttar denna forskning. Stiftelsen, vars målsättning är att förbättra situationen för utsatta barn, visar med sin gåva insikt om att humanmedicin och veterinärmedicin drar stor nytta av varandra, till förmån för både djur och människor, säger professor Johan Bröjer.

Studien görs inom ett doktorandprojekt som stöds av Uppsala diabetescentrum – ett kompetensforum som leds och drivs av Uppsala universitet i samverkan med SLU.

Foto på Henrik Rönnberg, Sophie Stenbeck, Johan Bröjer och Sara Damber.

Henrik Rönnberg (vice-dekan, VH) och Johan Bröjer från SLU med Sophie Stenbeck (ordförande) och Sara Damber (VD) från Max Stenbeck Charitable Trust. Foto: Åsa Formo

Kontaktpersoner

Johan Bröjer, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
johan.brojer@slu.se, 018-67 13 88
https://www.slu.se/om-slu/akademiska-hogtider/professorsinstallation/professorer-slu/professorer-2022/johan-brojer/

Åsa Formo
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
asa.formo@slu.se, 018-67 25 70

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)


Kontaktinformation