SLU-nyhet

Stödmedel tilldelas sex projekt i SLU Urban Futures öppna utlysningar för tvärvetenskaplig forskning

Publicerad: 05 juni 2023
Händer som skriver på laptop.

SLU Urban Futures beviljar stödmedel till sex projekt ur plattformens två öppna utlysningar för Urban Healthscapes och Urban Forestscapes, våren 2023. Projekten har rötter i flertalet fakulteter vid SLU, är utformade ur ett mång- eller tvärvetenskapligt perspektiv och anknyter till temat hållbar stadsutveckling.

Se listan med beviljade projekt på den engelska sidan.

Fakta:

SLU Urban Futures
SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Plattformen publicerar öppna utlysningar två gånger om året.

Läs mer om SLU Urban Futures