SLU-nyhet

Läs om SLU Landskap i branschtidskrifter

Publicerad: 15 februari 2024
Utemiljö

SLU Landskap samarbetar med branschtidskrifterna Tidskriften Landskap och Tidningen Utemiljö på flera sätt. Bland annat har SLU Landskap med en sida i varje nummer.

Ta del av information från SLU Landskap på sidorna som publicerats i tidningen Utemiljö.

Här finns information från SLU Landskap i Tidskriften Landskap.


Kontaktinformation

Märit Jansson
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415135
E-post: marit.jansson@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/