SLU Landskap i Utemiljö

Senast ändrad: 11 juni 2024
Utemiljö

Här finns information från SLU Landskap genom SLU Landskapssidorna som publicerats i tidningen Utemiljö.

Sidorna sammanställs av Märit Jansson, med samverkansuppdrag vid LAPF, i syfte att kommunicera SLU Landskap.


Kontaktinformation

Märit Jansson
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415135
E-post: marit.jansson@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/