Hoppa till huvudinnehåll

Äpple!

Äpplet är en av svenskarnas käraste frukter. Äppelforskningen vid SLU anknyter till många aktuella samhällsfrågor. Här kan du utforska äpplet från flera perspektiv.

Nosar i jakt på fruktträdkräfta

Mindre skördar och sämre kvalitet på äpplena, det är några effekter av fruktträdskräftan, den mest förödande sjukdomen i svenska äppelodlingar. För att hitta smittan i ett tidigt skede tränas nu sökhundar, vilka på sikt skulle kunna användas för att stoppa import av infekterade plantor.

En hund nosar på ett prov av frukträdkräfta

Äppelsorter i Ukraina kartläggs

Genom ett enträget detektivarbete har SLU-forskare utforskat våra äppelsorters omfattande släktträd. Kunskapen gör det möjligt att effektivisera växtförädling och forskningen ska nu ska användas för att bevara inhemska kultursorter i det krigsdrabbade Ukraina.

Ciderns tid är mogen

Sverige är rikt på äpplen, och vi äter och dricker ofta och gärna produkter av frukten. Men en produkt har länge saknats i det svenska sortimentet: den äkta cidern. Det vill SLU-forskaren Kimmo Rumpunen ändra på.

Så minskas äppelsvinnet

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet minskas.

En låda med klass 2-äpplen, som är olika stora och har skönhetsfel

Det mångfacetterade äpplet

Ser vi potentialen i äpplet - denna underutnyttjade pärla? Läs måltidsforskaren Richard Tellströms krönika om äpplet genom Sveriges historia och forskningen om dess framtid.

Porträtt av Richard Tellström i ett kök. Foto.

Elva älskade mormoräpplen

Många av de äppelsorter som är populära idag har odlats i generationer före oss. Pom, programmet för odlad mångfald har samlat historier om elva populära sorter. Lär dig mer om vårt pomologiska arv!

Målning av Cox Pomona ur Deutsche Pomologie av W. Lauche 1879-1884.

Växtförädling får ny hemvist

Efter en lång historia av växtförädling av frukt och bär vid Balsgård pågår nu en flytt till Campus Alnarp. Utvalt växtmaterial förökas och flyttas för fortsatt användning vid sortframställning, växtförädlingsforskning och undervisning.

Äppelblom och blå himmel.

En oas för nyttiga småkryp

Insekter behöver vilda miljöer med naturlig växtlighet. Genom en satsning på nyttodjurparker gör forskare och äppelodlare gemensam sak för att öka den biologiska mångfalden och skapa miljöer där nyttiga småkryp trivs.

En grupp i bakgrunden är involverade i livlig diskussion. I förgrunden syns blommor och högar med ris.

Kraftsamling för svenska äpplen

Endast var femte äpple som äts i Sverige är svenskt. Detta trots goda förutsättningar att producera äpplen här och att förbättrad lagringsteknik innebär att det går att erbjuda fina äpplen året runt. Ett nytt initiativ för att stärka svensk äppelodling har nu tagit form. I samverkan med representation från bransch, intresseorganisationer och forskning inleds ett aktivt arbete för att öka tillgången på svenska äpplen.

Publicerad: 27 maj 2024 - Sidansvarig: forskningskommunikationLTV@slu.se

Inför äpplets dagen 25 september 2023 samlar vi matnyttig inspiration om kunskapens frukt. 

Redaktion: Forskningskommunikation@LTV

Loading…