Om SLU Landskap

Senast ändrad: 07 juli 2021
strand

SLU Landskap fungerar som tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU med medlemmar från Institutionen för stad och land (SOL), Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF), Institutionen för människa och samhälle, Tankesmedjan Movium och forskningsplattformen SLU Urban Futures (cirka 170 kollegor).


Styrgrupp

Arbetsgrupp

Dokument

Sedan starten 2014 har SLU Landskap utvecklats från en tvärinstitutionell 'portal' för samarbete och gemensam profilering till ett handlingsinriktat nätverk. I alla sina åtaganden följer SLU Landskap den vision och de värderingar som uttrycks i LTV:s fakultetsstrategi. Styrelsen och arbetsgruppen främjar och övervakar resultatinriktade projekt och planeringsinsatser inom tre områden:

  • SAMARBETE, men regelbundna möten, workshops och initiativ för att skapa nya gemensamma möjligheter
  • STRATEGI/KOMMUNIKATION - https://www.slu.se/landscape samlar och delar information om SLU Landskap och dess styrgrupp träffas två gånger om året för att sätta strategiska mål
  • KULTURFRÄMJANDE/PERSONALUTVECKLING, genom regelbundna möten som SLU Landskapsdagar (campus möten två gånger per år), den årliga Call for Ideas, Lärarforum och Doktorandforum.

Styrgruppen fokuserar på långsiktig strategi för att stödja SLU Landskap och bygga upp synligheten inom SLU och även utanför, på den internationella horisonten. De stöds av en arbetsgrupp från Alnarp och Ultuna, som representerar olika erfarenheter från SLU medarbetare inom landskap.


Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se