Workshop 1. Användbara tekniska/praktiska tips digital undervisning

Senast ändrad: 25 juni 2020

SLU Landskap Lärarforum arrangerar digitala workshops tillfällen under våren 2020. Den första workshopen skedde den 22 april och handlade om Användbara tekniska/praktiska tips – Zoom, Skype, andra digitala hjälpmedel.

Flera olika aspekter togs upp av deltagarna berörande teknik, upphovsrätt, kommunikation och sociala aspekter. Tekniska tips via användandet av det digitala hjälpmedlet ZOOM. Föreläsningar live och färdiginspelade föreläsningar fungerar bra att genomföra via ZOOM. T.ex. teknik: att undervisa on-line klass rum; teknik berörande on-line fält undervisning samt on-line disputationer.

Studenterna/gästföreläsare kan eventuellt ha en begränsad tid att använda ZOOM, därför kan det i vissa fall vara det bättre att personal bundna till SLU bjuder in till möte. Diskussioner om hur man via ZOOM delar in i handledargrupper avhandlades, där funktionen ”breaking room” i ZOOM har används med framgång. Praktiska tillvägagångsätt vad gäller handledartid, instruktioner, planer etc dryftades och diskuterades. On-Line Disputation, hur kan det gå till? Diskussioner kring Regler och rutiner runt digitala disputationer avhandlades. 

Vidare diskuterades stora frågor så som upphovsrätt och social aspekter samt vikten av att skapa samhörighet och hålla regelbunden kontakt med studenterna. Det finns en grupp som är särskild intresserat att diskutera hur vi anpassar politiskt känsligt material så att det tåls att bli inspelat. Tydlighet ifrån lärarna och att visa studenterna att man bryr sig om dem är viktiga parametrar, ett tips är att skicka ut meddelande via ger Canvas ”vad händer idag”, för att hålla en regelbunden kontakt med studenterna.

Frågor angående TEAMS och hur programmet fungerar togs upp. TSF kommer att följa upp praktiskt användande av TEAMS med en digitalträff där vi går igenom TEAMS program och användning.

 

Några Citat från Chatten

”jag har haft fält exkursion... direkt sändning med mobil telefonen - läraren gör besöket och studenterna med på on-line”

”Föreläsningar är inga föreläsningar om de är inspelade. Jag menar att möjligheten att ställa frågor är viktigt för att kallas föreläsning. Visst, man kan ha separat frågestund, men det man pratar om är cementerat. Däremot funkar föreläsning live förvånansvärt bra, där man både kan bli avbruten eller få fråga via chatt”

 ” Tips ang. närvarolistor i Zoom. Be oss/era studenter att skriva sina för- och namn här i chatten (så kan man kolla i chatten efteråt och stämma av mot klasslistor etc”

”Tips både inför undervisning och interna möten: Nicka gärna och le lite då mot kameran eftersom det är trevligt med bekräftelse (och känns mindre stelt för den som pratar oavsett om man ser alla deltagare eller ej)”

”Fråga när det gäller exkursioner: Är det någon som funderat över att överföra något moment till exempelvis "gatu-vyer" i Google maps/Eniro eller befintliga 3D-modeller (som man kan gå runt i) som gjorts på en del håll. Kanske värt att undersöka”

Fakta:

Moderator/Organiserat av:
Emma Butler (Sol), AnnaMaria Pálsdóttir (AEM), Petra Thorpert (Lapf)

Deltagare:
Helena Nordh (Sol), Anna Persson (Sol), Eva-Lou Gustavsson (Lapf), Petter Åkerblom (Sol), Stefan Sundblad (Lapf), Gudrun Rabenius (Sol), Sara Kyrö Wissler (AEM), Ingrid Sarlöv Herlin (Lapf), Mats Gyllin, (Sol), Lena Steffner (Sol), Frida Andreasson (Lapf), Anders Mårsén (Sol), Bruno Santesson (Sol), Åsa Bensch (Lapf), Carola Wingren (Sol), Christopher Klich (Lapf), Cecilia Palmer (Lapf), Jitka Svensson (Lapf), Maria Wisselgren (Sol), Elisabeth von Essen (AEM), Helena Persson (Lapf/POM), Gunilla Lindholm (Lapf), Åsa Ahrland (Sol), Ann-Mari Fransson (Lapf), Boel Rönnblom (AEM), Anna Robling (Sol), Sofia Sandqvist (Sol), Scott Wahl (Sol), Petter Åkerblom (SoL), Lena Steffner (SoL), Anna Persson (SoL), Gudrun Rabenius (SoL), Sara Kyrö Wissler (AEM), Ingrid Sarlöv-Herlin (Lapf), Emma Butler (Sol), AnnaMaria Pálsdóttir (AEM), Petra Thorpert (Lapf),

Tankar kring att bjuda in våra kollegor på Skogs fakultet att delta på våra digitala TSF träffar. 

Om SLU Landskap Lärarforum


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/