SLU Landskaps lärarforum

Senast ändrad: 06 maj 2022

SLU Landskaps lärarforum (Teaching Synergy Forum) är ett forum för SLU:s utbildare inom Landskapsområdet med syfte att diskutera undervisning, utbyta idéer, dela arbetsmaterial och utforska samarbetsmöjligheter.

Digital workshop under SLU Landskapsdagar vår 2021 (14-15 apr)

Teaching from a distance - onwards! (på engelska)

How did it turn out for our Nordic neighbours? Digitalization and distance learning from a Nordic perspective (på engelska)

 

Om du vill läsa om resultaten från tidigare workshops som organiserats av forumet, se fler länkar längst ner på sidan.

 

Rapport: Supporting_activites_for_online_education 2020-2021 (PDF)


Kontaktinformation

Frida Andreasson
Programstudierektor Landskapsingenjör
Forskare vid 
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415248
E-post: frida.andreasson@slu.se

Amanda Gabriel
Universitetsadjunkt vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4640415233, +46735186432
E-post: amanda.gabriel@slu.se

Johan Ronnesjö
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; SoL, Landskapsarkitektur Landskapsförvaltning

Telefon: +4618671752
E-post: johan.ronnesjo@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/