SLU Landskaps lärarforum

Senast ändrad: 06 maj 2021

SLU Landskaps lärarforum (Teaching Synergy Forum) är ett forum för SLU:s utbildare inom Landskapsområdet med syfte att diskutera undervisning, utbyta idéer, dela arbetsmaterial och utforska samarbetsmöjligheter.

Digital workshop under SLU Landskapsdagar vår 2021 (14-15 apr)

Teaching from a distance - onwards! (på engelska)

How did it turn out for our Nordic neighbours? Digitalization and distance learning from a Nordic perspective (på engelska)

Digital workshop under SLU Landskapsdag 2020 (16 sep)

Pedagogisk utmaning: stödja kreativitet på distans (på engelska)

 

Om du vill läsa om resultaten från tidigare workshops som organiserats av forumet, se fler länkar längst ner på sidan.

Om Lärarforum

Under de kommande två åren kommer vi att driva Teaching Synergy Forum. Vår ambition med lärarforumet är att fortsätta det arbete som startats med att främja och utveckla kvalitén genom att utnyttja hela kapaciteten och kunskapen inom SLU Landskap. Vi har planerat att fokusera på våra gemensamma workshopar under Landskapsdagarna, med program till och återrapportering från dem. Våren 2020 kommer vi att ersätta inställd workshop med tre distansmöten som ger möjligheten att utbyta erfarenheter från omställningen till distansundervisning. Vi hoppas att kunna bidra till ett effektivt utbyte och bättre arbetssituation direkt.

  
Petra Thorpert  AnnaMaria Pálsdóttir  Emma Butler

Kontaktinformation

Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor, institutionen för människa och samhälle, Alnarp

Telefon: 040 41 55 36
E-postt: anna.maria.palsdottir@slu.se

Emma Butler, landskapsarkitekt LAR/MSA, adjunkt vid Institutionen för stad och land, Uppsala

Telefon: 0761-346387 
E-post: 
emma.butler@slu.se

Petra Thorpert, Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Telefon: 040-41 52 74 
E-post: 
petra.thorpert@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/