Workshop 2. Studier utomhus, exkursioner och filmer från platsbesök

Senast ändrad: 25 juni 2020

SLU Landskap Lärarforum arrangerar digitala workshops tillfällen under våren 2020. Den andra workshopen i serien ägde rum den 6 maj med 23 deltagande och handlade om Studier utomhus.

Som första punkt så tipsades om att pedagogiska enheten startat ett nytt forum med fokus på distansundervisning, möjligheten finns att chatta med dem varje dag 13.00- 13.45.

Lärarna från pågående Studio-kurs i årskurs 3 på Ultuna (Anna Robling och Anders Mårsén) berättade om hur man ändrat från gemensam studieresa till Köpenhamn till individuella studieturer i närområdet, Uppsala. Program och karta med rutt delades ut för varje dag, man samlade gruppen på Zoom för en gemensam föreläsning varje morgon och studenterna lämnade in uppföljande ”spaningar”. De som inte befann sig i Uppsala fick ta fram egna exkursioner, som skulle godkännas av lärare först. Uppfattningen var att upplägget fungerat pedagogiskt bra, men att någon form av uppföljande samling hade varit önskvärd men var svårlöst. Genom att besöka ett välkänt område blev fokus på stadsbyggnads-ämnet tydligare, även om ”wow”-faktorn uteblev.

Vi diskuterade kort om det är tillåtet att träffas i grupp, med studenter, på annan plats än campus men den övervägande åsikten var att det nog gäller att vara försiktig. Det är naturligtvis vars och ens eget ansvar, men vi kan inte begära att studenterna ska resa för att samlas eftersom det för den stora majoriteten innebär kollektivtrafik. De som uppmanat studenterna att utföra exkursioner hade påpekat att de ska utföras enskilt och att samtliga ska följa instruktioner från FHM och MSB som resten av samhället.

För studenterna i årskurs 1 på Ultuna har lärarna i motsvarande gestaltningskurs (Marina Queiroz och Helena Espmark) istället lagt fokus på att filma exkursioner, som ett annat sätt att ge inspiration. SLU Media har bistått med filmning och produktion samt komprimerat och lagt upp filmerna på Canvas. Det finns nu ett flertal filmer av olika platser, med inriktning på olika teman och studentgrupper.

Ett annat sätt att lösa platsbesök är den tekniskt enkla variant som Anna-Maria Palsdottír testat: boka en telefonkonferens, skicka inbjudan till berörda och direktsänd från din iPhone! Det har testats med gott resultat, bästa ljud blir det om den som pratar har på sig ett vanligt, vitt iPhone-headset.

Så långt allt gott, men hur gör man en introduktionskurs på distans?

  • Låt ett brett urval av alumner göra korta introduktionsfilmer om sig själva och sitt arbete, som en del i att inlemma de nya studenterna i en kultur och ett socialt sammanhang.

  • Någon form av Speed dating med lärare, forskare, äldre studenter etc.

  • Uppleva det landskapliga och rumsliga – hitta övningar och situationer där det går att få syn på det.

  • Mötas och se alla i ett sammanhang för att se att man är del av en grupp.

  • Även mindre samlingar i Break Out rooms, för att lära känna några bättre.

  • Ha mer styrd tid på Zoom, planera några dagar mer som vanligt och växla med att uppleva saker med kroppen också.

En positiv erfarenhet är att en del studenter faktiskt syns bättre i det här formatet som tycks passa dem bra!

Fakta:

Moderator/Organiserat av:
Emma Butler (Sol), AnnaMaria Pálsdóttir (AEM), Petra Thorpert (Lapf)

Deltagare: 
Weronika Axelsson-Linkowski, Thomas Randrup, Elisabeth von Essen, Anders Mårsén, Åsa Bensch, Frida Andréasson, Karin Svensson, Helena Persson, Mats Gyllin, Åsa Klintborg-Ahlklo, Anna Robling, Carola Wingren, Lena Steffner, Marina Queiroz, Gudrun Rabenius, Anna Persson, Stefan Lindberg, Malin Eriksson, Johanna D, Helena Espmark, Maria Wisselgren

Om SLU Landskap Lärarforum


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/