Workshop 3. Komplexa undervisningssituationer

Senast ändrad: 25 juni 2020

SLU Landskap Lärarforum arrangerar digitala workshops tillfällen under våren 2020. Den tredje workshopen i serien ägde rum den 20 maj och handlade om Komplexa undervisningssituationer – Projektering, projektarbete, designstudier, posterpresentationer.

Presentation av Gestaltningsarbete och digital handledning.  Sofia Sandqvist gick igenom fördelar och nackdelar med att handleda digitalt i gestaltningsarbete. Hon visade upp olika tekniska instrument e.g. digitala pennor och ritplatta som har använts i distansundervisningen under våren. Instrumenten är inköpta speciellt för att bemöta ändrade förutsättningar i undervisningen och har inte använts tidigare.  Tips på instrument: Wacom Intous Pro M som kostar ca 2000 kr inklusive ritprogram. Det finns Youtube-klipp som visar hur handledningen kan gå till. Vi fick en demonstration hur det kan se ut (se bild) och vad studenterna ser på sina skärmar. Enligt uppgift har dock studenterna ändå upplevt det som en utmaning att få tillräcklig handledning, eftersom känslan för hantverket inte riktigt når igenom. Detta har speciellt varit svårt för ettorna men något lättare för treorna som är vana att jobba ihop och känner varandra. Detta har dock gjort att ettorna har fått formera sig snabbare och blir mer av en grupp och samarbeta tidigare än vanliga år.

För att berätta om eller använda en plats i undervisningen har lärarna använt sig av drönare som kan visa fågelperspektiv av platsen och/eller gått med go-pro kamera genom området. 

Lärarna diskuterade även kring att det saknas 3D-möjligheter i digital undervisning och handledning inom gestaltningsarbetet. Ev. kan studenterna hämta eget material hemma och bygga modell av det? Med tanke på omständigheterna så är detta bättre än inget alls. Funderingar kring om inte modellaboratorium ska finnas på SLU eg. laserskrivare för att printa modeller – vem köper och vem kan driva? Är det aktuellt eller ska studenterna bygga fysisk modell för hand? Två olika alternativ som kanske kan komplettera varandra i framtiden? Generellt – material köp: ska SLU eller studenterna att stå för inköp? Ev. blandning av båda?

Finns det behov av en ny kurs eller går det att utveckla det som finns? Rita för hand; digitala lösningar/ritningar; bygga själva, 3D printa och VR labb? Alt. olika verktyg som studenterna kommer att behöva när de går ut i arbetslivet.  Kan det locka fler studenter att inkludera mer digitala lösningar i undervisningen?

Sketch-up behöver introduceras redan i ettan och ska vara obligatoriskt moment, anser flera av lärarna som deltog på mötet.

 

 

Fakta:

Moderator/Organiserat av:
Emma Butler (Sol), AnnaMaria Pálsdóttir (AEM), Petra Thorpert (Lapf)

Deltagare: 
Sofia Sandqvist (Sol), Lena Stettner (Sol), Gudrun Rabenius (Sol), Helena Persson (Lapf), Kani Ava Lind (Sol), Mads Farsö (Lapf), Anna Pettersson (Sol), Carola Wingren (Sol), Emma Butler (Sol), AnnaMaria Pálsdóttir (AEM), Petra Thorpert (Lapf)

Om SLU Landskap Lärarforum


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/