Workshop 4. Vill du lära dig mer om hur du kan använda TEAMS?

Senast ändrad: 25 juni 2020

SLU Landskap Lärarforum arrangerar digitala workshops tillfällen under våren 2020. Vid den fjärde workshopen den 27 maj gav Sara Kyrö Wissler (AEM) goda råd och tips hur man kan arbeta med TEAMS.

Under presentationen togs aspekter och funderingar av följande teman upp:

Registrering/Inbjudan/Funktioner/Applikationer

 • Måste ha One drive på datorn – det går att beställa One drive på datorn från supportIt.slu.se – service request för att beställa One drive och teams följer med.
 • Mapp som Teams support team – frågor och svar på allt möjlighet. SLU support som biblioteket startat upp för stöd att arbeta med Teams. Där ligger en del instruktioner och länkar till Inst. video hur man skapar och arbetar med Teams.
 • Rullgardin till vänster – där kan du starta och redigera inom ditt Teams – bjuda in andra igenom att lägga till medlemmar (så att lägga in e-post adresser; skriva in eller hitta i SLU katalogen).
 • Behörighet för de som är med i respektive Teams.
 • OLIKA program/applikationer som du kan använda dig av igenom att trycka på + längst uppe = olika program som går att använda samt att koppla till Share point. Olika funktioner som finns med. T.ex. One note – namn ge anteckningar. Går att rita och bilder eller skriva som anslagstavla.

Chatt

 • Chatten - Möjligt att kommunicera via meddelande/chatt med övriga medlemmar.

Video Chatt

 • Video chatt- Går att video chatta men bara fyra personer som syns på skärmen man alla kan vara med (I Zoom kan alla synas och bättre kvalité på ljud och bild).
 • Kontaktinformation – går att ringa direkt till personen. Direkt kontakt utan att skicka ut inbjudan för videosamtal.

Dela filer och bilder

 • Dela filer – göra mappar som på datorn och lägga in filer där – alla medlemmar kan skapar mappar (inställningar vem kan göra vad dvs behörighet). Gäst (bara titta) eller ägare (kan ändra).

Planering

Planering – lägga till uppgifter och instruera vem ska göra vad ”lägg till uppgifter” – lätta att följa processen från början till slut. Fördela till specifika personer behöver inte gå till alla. Varje person har sin färg eller namnge färg lapparna (som post-it lappar). Det finns olika sorterings funktioner t.ex. sortera på ”mina uppgifter” för att få överblick.

 • Lägga upp bilder och filer (kan också bara dra över till fälten de ska finnas i).
 • Möjlighet att göra ett formulär och skicka ut till medlemmarna och resultaten kan publiceras på Teams direkt.

Frågor från deltagarna:

Sökfunktion – kan gäster också söka. Verkar som de kan bara titta. Kan ladda upp men inte kan söka… Ställ frågan till Teams Support Teams.

Vad är det bästa med Teams? Project som har olika delar med olika aktörer – bra plattform att samla saker på – tycker det är lättare på Teams än på Share Point. Bra med chatten – snabb kommunikation. Smidigt att alla medlemmar kan arbeta samtidigt i samma dokument – dvs i olika typer av dokument.

Kan man använda det som Rit-program – i One Note – inte smidigt men enklare sträck och rutor…

Fakta:

Moderator/Organiserat av:
Emma Butler (Sol), AnnaMaria Pálsdóttir (AEM), Petra Thorpert (Lapf)

Deltagare: 
Sara Kyrö Wissler (AEM), AnnaMaria Palsdóttír (AEM), Petra Thorpert (Lapf), Anna Robling (Sol), Magdalena Wiedermann (Sol), Cecilia Palmér (Lapf), Jessica Svännel (Lapf), Helena Persson (Lapf), Lena Steffner (Sol)

 

Om SLU Landskap Lärarforum


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/