Forskning vid Biotronen

Senast ändrad: 07 februari 2023

Med en anläggning som Biotronen ges möjlighet till experiment under kontrollerade förhållanden. Detta innebär t.ex. att växter kan odlas fram under likvärdiga förhållanden gång på gång, dvs. experimenten kan repeteras med erhållande av samma resultat. Detta är en absolut förutsättning för vetenskaplig forskning. Detta tillsammans med våra odlingssystem ger goda möjligheter till kvalificerad forskning på växter.

Nedan visas två olika projekt som exempel på forskning där våra odlingssystem används.

Sockerbeta - Undersökning av kvantitativa egenskaper som optimala näringsförhållanden i tillväxtenheter under fullständig upptagnings- och tillväxtkontroll. Effekter av pH, näringstillförsel och andra omgivnings- betingelser har studerats på sockerbeta. Maximal tillväxtkapacitet har fastställts som underlag för kvantitativ bestämning av olika typer av tillväxtbegränsningar. Nedan följer rapporten kapitelvis.

Här finner du ett "paper" och tillhörande "slide show" från en konferens i San Antonio 2003.

Potatis - Orienterande undersöknigar av odling av potatis i odlingsheter. Olika sätt att odla potatisplantor i odlingsystemen testades. Vidare togs en näringslösning för potatissorten Kardal.

Rapport för undersökning 1 och undersökning 2.

Exempel på andra växtslag som odlats i odlingssystemen:

 • bok
 • björk
 • havre
 • korn
 • lusern
 • morot
 • raps
 • ris
 • sallat
 • tomat
 • vete
 • vitkål
 • äppelträd.

Fyra faser från grundläggande arbete att fastställa växters egenskaper till fält.

Dokument - Ett PDF-dokument om metoder samt ett antal publikationer.