Fyra faser

Senast ändrad: 31 augusti 2010

Från grundläggande arbete att fastställa växters egenskaper till fält

 

 

Fas 1 innebär fastställande av växters egenskaper under extremt kontrollerade dynamiska förhållanden. Fas 2 innebär att växternas egenskaper kombineras med rotsubstratet, exempelvis matjord, under kontrollerade förhållanden. Fas 3 innebär att egenskaper fastställda för systemet växt-jord studeras under kontrollerade fältliknande förhållanden fram till skörd, exempelvis test av modell. Fas 4 innebär att modeller över systemen växt-omgivning under naturliga förhållanden valideras.

 


Kontaktinformation