Övriga experiment och anläggningar

Senast ändrad: 04 april 2022

På denna sida kan du läsa om en mängd olika större och mindre experiment och anläggningar som finns på trädgårdslaboratoriets område. Dessa bidrar till att skapa en spännande och lärorik yta för alla som besöker området.

Fruktträdshäcken vid entrén

I vår entré finns det en äppelträdshäck som levererades som en sådan, det vill säga redan när denlevererades till trädgårdslaboratoriet hade de växt som häck. Sedan var det bara att plantera ut de dryga metern långa häcksegmenten. Läs mer (pdf)

Herrgårdslindar

I vår entré står det flera Herrgårdslindar som förökats av Rune Bengtsson. 

Vårtbjörk ’B-MW’

I vår entré står två livskraftiga och fina vårtbjörkar (Betula pendula) som professor Margareta Welander testat. 

Studentodlingslotter

I den ursprungliga ansökan om medel till Alnarps trädgårdslaboratorium pekas det på vikten av att studenterna engageras på olika sätt i projektet. Därför etablerade vi tidigt en verksamhet där studenter gavs möjlighet till en odlingslott på friland. Denna verksamhet började redan 2003 och har under åren utvecklats allt mer. Som flest har det varit närmare 30 studenter som samtidigt haft en odlingslott på trädgårdslaboratoriet. Antalet studenter som odlar här varierar år från år men det brukar vara ca 20 - 25 studenter som har en odlingslott samtidigt. Vissa år är aktiviteten mycket stor, andra lite lägre. Detta beror troligtvis på både entusiasm hos årets studenter men även hur den sociala dynamiken utvecklas. Trivs man de andra som har odlingslott är det klart att man är här mer. Vi har haft studenter som haft odlingslotter i 4 - 5 år och de som gett upp redan under första säsongen.

Vi tillåter en hel del på lotterna som kanske inte skulle uppskattas på ett vanligt odlingslotts- eller kolonistugeområde. Det är okej med en del ogräs och torra buskar. Vi menar att det är en stor lärdom att lära sig hur mycket tid och kraft det behövs för att hålla en odlingslott i perfekt skick. Det är viktigt att studenterna får känna på detta samtidigt som de inte skall få dåligt samvete om de inte hinner med. Studier och övrig studentliv tar tid, och kanske ibland att spaden blev lite tung till och med... Ser det för illa ut så får de dock ta ett beslut och om de vill vara kvar får de rycka tag i lotten eller så backar vi in med jordfräsen och lägger sedan på markduk till det är dags för nästa.

Alnarp Community

Alnarp Community är en organisation inom Odlingsutskottet som tillhör Alnarps studentkår. Sedan 2012 bedriver de sina odlingsprojekt på trädgårdslaboratoriets område. Alnarp Communitys på Facebook (nytt fönster).

NordGen

NordGen (Nordiskt Genresurscenter), är en nordisk institution vars uppdrag är att bevara en genetisk mångfald i resurser kopplade till lantbruk och mat. För att bevara växtresurser inför framtiden sparas fröer, som kontinuerligt behöver odlas upp för att bevara grobarheten i materialet. En del av deras arbete är förlagt till Alnarps trädgårdslaboratorium, där man hyr både frilands- och växthusyta. NordGens webbplats (nytt fönster)

Fröinsamling E-planta ekonomisk förening

Pärlrönn, Sorbus frutescens, i E-plantas fröplantage på Alnarps Trädgårdslaboratorium. Bild tagen i oktober 2013.

E-planta ekonomisk förening producerar växter som förses med kvalitetsgaranti. Denna certifiering talar bland annat om att växten anpassad till- och provodlad i svenskt klimat. Organisationen har en förplantage bestående av ett tjugotal olika arter förlagt till Alnarps trädgårdslaboratorium. E-planta ekonomisk förenings webbplats (nytt fönster)

 


Kontaktinformation