Tarmhälsa hos enkelmagade djur

Senast ändrad: 26 januari 2024
Mikroskopbild på tarmepitel. Foto.

Syftet med detta projekt är att identifiera hur olika bioaktiva substanser påverkar tarmens mognad, fysiologi och tarmflora samt hur det kan bidra till en bibehållen god tarmhälsa hos gris och andra enkelmagade djur.

Tarmen anses inte vara helt utvecklad förrän djuren har slutat att dia och anpassat sig till fast föda. Mognaden av tarmens fysiologiska och metaboliska egenskaper påverkas av vid vilken tid efter födelsen som djuret kommer igång att äta fast föda samt vilka foderkomponenter som djuret får i sig via fodret.

Mag–tarm kanalen är det organ som både skall se till att näringsämnen kan tas upp av kroppen och samtidigt fungera som en barriär för att förhindra att oönskade substanser och mikroorganismer passerar ut i blodet. Samspelet mellan foder, tarmflora och tarmvävnad är faktorer som påverkar tarmens funktion och därmed djurens hälsa.

I det här projektet kommer bland annat olika fiberfraktioners effekt på tarmens barriäregenskaper, immunologiska respons och effekt på tarmfloran att studeras.

Doktorand:

Lidija Arapovic, lidija.arapovic@slu.se

Huvudhandledare:

Torbjörn Lundh