Green Valleys 2.0 - Bioraffinering av vallfoder och användbarhet av fiberpresskaka till hästar

Senast ändrad: 04 mars 2024
Klöver gräs vall. Foto.

Kan restprodukter från grönt protein fungera som foder till hästar?

Logotyp för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

 

 

 

 

Projektet är en fortsättning på Green Valleys som pågått mellan 2018 och 2022. Det övergripande målet är att främja en kretsloppsbaserad produktion av grönt protein och att skapa nya cirkulära affärsmöjligheter för lantbruksbranschen. Vi står idag inför stora utmaningar vad gäller självförsörjningsgraden och vårt beroende av import av bland annat foder, konstgödsel och energi. Efterfrågan på växtprotein har ökat kraftigt de senaste åren vilket kräver alternativa och mer hållbara produktionsmetoder. Grön bioraffinering av gräs och klöver är en mycket lovande lösning för att få fram ett högvärdigt grönt protein. Lösningen bygger på att man även använder och vidareförädlar restströmmarna från produktionen av det gröna proteinet, vilket ökar förutsättningarna för att det blir ett ekonomiskt hållbart alternativ till importerat växtprotein. I projektet ingår att undersöka om grönt protein från gräs och klöver fungerar som foder till fisk, och om restprodukten fiberkaka kan fungera som foder till andra djur som häst, får och nötkreatur. HUVs del i detta projekt är att delta i utfodringsstudier med hästar där acceptans och preferens för fiberpresskaka från både grönmassa och ensilage undersöks.

Ansvarig vid HUV:

Cecilia Müller, cecilia.muller@slu.se, 018-67 29 93

Fakta:

Projektet pågår 2023 - 2025.

Finansiär: Tillväxtverket har i egenskap av förvaltande myndighet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag för projektet Green Valleys 2.0.