Hoppa till huvudinnehåll

För ett långt djurliv

Central för all vår forskning är vår oro över att hästar och kor idag har ett sådant kort liv.  Ortopediska skador är idag bland det högst rankade problemet hos hästar och kor, vilket ger upphov till lidande, stor djuromsättning och höga kostnader. En behövande effektiv vård är baserad på tidig upptäckt av symtom och korrekt veterinär diagnostik. Med hjälp av ny tvärvetenskaplig teknik, där maskinlärning och datorseende kombineras med veterinärmedicin, finns potentialen att bana väg för bättre och smartare utvärderingsmetoder för att detektera hältor och smärta hos stordjuren för att säkerställa djurvälfärd, sektorns hållbarhet och ekologiska avtryck.

Pågående forskning

Idag bedriver vi nydanande internationell forskning i klinisk biomekanik, smärtutvärdering samt AI.

Forskningsresultat

Tillsammans har vi publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar på bara ett par år. Här finner du ett axplock av dem.

Rörelseblogg

Från fältet berättar vi om våra forskningsmöten med djur och människor för allmänheten med jämna mellanrum.

Kontakt

Marie Rhodin, Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi

Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se

Marie Rhodin är ordförande i Hästkommittén, SLU:s kontaktorgan för hästfrågor.

Publicerad: 08 juli 2022 - Sidansvarig: rose.marie.ivarsson@slu.se
Loading…