Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

För ett långt djurliv i rörelse

Central för all vår forskning är vår oro över att hästar och kor idag har ett sådant kort liv.  Ortopediska skador är idag bland det högst rankade problemet hos hästar och kor, vilket ger upphov till lidande, stor djuromsättning och höga kostnader. En behövande effektiv vård är baserad på tidig upptäckt av symtom och korrekt veterinär diagnostik. Med hjälp av ny tvärvetenskaplig teknik, där maskinlärning och datorseende kombineras med veterinärmedicin, finns potentialen att bana väg för bättre och smartare utvärderingsmetoder för att detektera hältor och smärta hos stordjuren för att säkerställa djurvälfärd, sektorns hållbarhet och ekologiska avtryck.

Kontakt

Marie Rhodin, Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi

Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se

Marie Rhodin är ordförande i Hästkommittén, SLU:s kontaktorgan för hästfrågor.

Publicerad: 24 mars 2021 - Sidansvarig: rose.marie.ivarsson@slu.se
Loading…