Om Oss

Senast ändrad: 06 april 2022

SLU medarbetare

Pia Haubro Andersen: pia.haubro.andersen@slu.se
Som Professor på SLU har Pia över 30 års erfarenhet med kirurgi på häst, nöt samt gris förutom hennes breda erfarenhet i att undervisa samt forska, med fokus på hennes tre favoritområden trauma, inflammation samt smärta. Under sin karriär har Pia utvecklat ett stort internationellt nätverk. Det mest aktuella forskningsprojektet inkluderar akademiska experter i s.k. "machine learning technology" från både KTH här i Sverige samt på UC Davis i Kalifornien. Tillsammans forskar de för att utveckla automatiserad smärtavläsning på häst, med möjliga framtida applikationer även hos andra djurslag.

Marie Rhodin: marie.rhodin@slu.se, 018-672194
Marie är docent och Diplomate i American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation. Maries huvudsakliga intresse är ortopedi och klinisk biomekanik på häst. Förutom att driva ett stort antal forskningsprojekt, handleda tre doktorander samt vara biträdande handledare till ytterligare doktorander i andra delar av Europa, undervisar Marie även veterinärstudenter på SLU samt jobbar som klinikveterinär på UDS hästklinik.

Elin Hernlund: elin.hernlund@uds.slu.se, 018-672142
Som Post-Doc forskare är Elin involverad i många olika rörelseforskningsprojekt.
Hennes största fokus ligger på att utveckla mer avancerad rörelseanalys vid hältdiagnostik. Hon studerar hur rörelsemönstret hänger samman med funktionell anatomi, specifik smärtlokalisation och med visuell mönsterigenkänning. Elin har fått anslag för att utveckla bättre hältdiagnostik med hjälp av nya analysmetoder, bl.a. artificiell intelligens. 2016 disputerade Elin med en avhandling som undersökte tränings- och tävlingsunderlag inom hästsporten. Förutom sin forskning jobbar Elin även som klinikveterinär på UDS hästklinik samt undervisar studenter i klinisk och funktionell anatomi på häst. För veterinärstudenter bedriver hon också klinisk undervisning i ortopedi och rörelseanalys samt handleder doktorander.

Katrina Ask: katrina.ask@uds.slu.se, 018-672125
Hösten 2017 började veterinären Katrina Ask forska som doktorand för Marie Rhodin och Pia Haubro Andersens ortopediska projekt ”Gör det ont?” Som doktorand forskar Katrina i ortopedisk smärta, vilket orsakar mycket lidande och minskad djurvälfärd hos hästar och kor. Efter sin veterinärexamen i Danmark har Katrina fullföljt ett internship på UDS Hästklinik samt jobbat som veterinär på distrikt i Gotland och på hästklinik i Danmark.

Johan Lundblad: johan.lundblad@slu.se
Forskningsassistent
Johan började som forskningsassistent hos oss i januari 2019. Tidigare har han jobbat som distriktsveterinär i Nordvästra Skåne. Han tog examen från SLU 2017 med ett examensarbete som handleddes av Pia Haubro Andersen. Tillsammans undersökte de förändringar i hästens ansiktsuttryck vid kortvarig emotionell stress och huruvida stress kan påverka smärtavläsning.

Camilla Frisk: camilla.frisk@slu.se
Forskningsassistent
Innan Camilla började som forskningsassistent hos oss jobbade hon som distriktsveterinär efter examen från SLU 2018. Camillas gjorde sitt SLU examensarbete med Marie Rhodin som handledare för att undersöka sambandet mellan lateralitet och rörelseasymmetrier hos hästar.

 

Samarbetspartners i Skandinavien

Kungliga Tekniska Högskolan

Hedvig Kjellström, Professor och avdelningschef för Robotik, Perception och Lärande (RPL) vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Affiliate Professor at the Perceiving Systems DepartmentMax Planck Institute for Intelligent Systems i Tyskland.Forskar i datorseende, robotik och maskinlärning med hjälp av automatiserad analys av aktivitet och kommunikativa beteenden hos både människa och häst.

Sofia Broomé, Doktorand vid RPL, KTH med Hedvig Kjellström som huvudhandlederare.

SLU - Alnarp

Christer Bergsten, Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi; Institutionen för biosystem och teknologi (VH) med fokus på bl.a. djurvälfärd, produktionssjukdomar, klövsjukdomar, klövvård

 

Danmark

Karina Bech Gleerup, PhD (vet)

 

Internationella Samarbetspartners

Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tyskland

Michael Black, Founding Director at the Max Planck Institute for Intelligent Systems in Tübingen, Germany, where he leads the Perceiving Systems department

Silvia Zuffi, Research Scientist

University of California San Diego, USA

Deborah Forster, PhD, Assistant Project Scientist, Calit2
Conducts research in Quantitative Social Research, Qualitative Social Research and Biological Anthropology
Gwen Littlewort, PhD, Associate Project Scientist, Co-director of the Machine Perception Laboratory
Performs research in Computing in Mathematics, Natural Science, Engineering and Medicine, Artificial Neural Network and Algorithms.

University of California Davis, USA

Claudia Sonder, Director of Outreach at the Center for Equine Health
Serves as a liaison between UC Davis and the equine industry to prove scientific and educational resources to solve industry problems
Jamie Peyton, Chief of the Integrative Medicine Service
Focuses on clinical client work and research that combines conventional medicine with complementary therapy to provide a whole patient approach
Yong Jae Lee, PhD, Assistant Professor in the Computer Science Dept.
Main research interests are in computer vision, machine learning, and computer graphics, with a particular interest in visual recognition systems.
Maheen Rashid, PhD student in the Computer Science Dept.

Utrecht University, Holland

P.R. (René) van Weeren, PhD, DipECVS, Professor and Head of the Dept. of Equine Sciences
J.A.P.M. (Thijs) van Loon, Assistant Professor in the Dept of Equine Sciences
F.M. (Filipe) Serra Braganca, PhD student in the Dept. of Equine Science