Rörelseanalys av Islandshästar

Senast ändrad: 08 juli 2022

I detta forskningsprojekt studerar vi hur islandshästar förändrar sitt rörelsemönster när de töltar, passar eller går i en oren trav.

Idag finns det ingen kunskap om hur vi på bästa sätt ska detektera hälta i andra gångarter än skritt och trav. Objektiv rörelseanalys - med sensorer eller kamerateknik - kan idag endast användas för att mäta hältor hos hästar i trav.

Att hältutreda Islandshästar kan därför vara en stor utmaning då det ofta kan vara svårt att se om hästen är halt samt vilket ben hästen är halt ifrån. Det beror på att islandshästarna ofta har en mycket snabb stegfrekvens och inte alltid går i en ren tvåtaktig trav. Syftet med vårt projekt är att med hjälp av sensorer och videokameror studera hur Islandshästar förändrar sitt rörelsemönster i olika gångarter när de blir halta. Med denna kunskap kan vi lära oss mer om vad vi skall titta på samt hur vi ska kunna mäta hältor.

Till vår hjälp har vi testat ett sensorsystem där vi dels kan mäta vilken gångart hästen går i samt symmetrin i hästens rörelser. Vi har även videokameror som filmar hästarna i rörelse. På Island kommer vi att använda dessa verktyg för att mäta islandshästar där vi inducerat hälta kortvarigt genom att åstadkomma ett temporärt tryck mot sulan. Hältan försvinner sedan direkt när trycket tas bort.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLU, Norges veterinärhögskola, Universitetet i Utrecht, universitetet i Holar på Island samt Icelandic Food and Veterinary Authorithy, Island .


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se