Kolhydrater i vallfoder till hästar – den gode, den onde och den fule

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på grönt gräs. Foto.

Syftet med detta projekt är att undersöka innehåll och smältbarhet av olika kolhydrater i olika gräsarter.

Gräsarter som används för bete eller vallfoderproduktion till häst innehåller varierande koncentration av olika typer av kolhydrater. Kolhydrater kan beskrivas som den "gode" (fiber), den "onde" (enkla sockerarter) och den "fule" (fruktaner), i sammanhanget förebyggande av insulinresistens och utfodringsrelaterad fång hos häst. Innehållet av de olika kolhydrattyperna varierar mycket i olika gräs, och det kan bero på ett stort antal olika faktorer, både sådana som har med gräsarten att göra, och sådana som har med den omgivande miljön att göra. Innehållet och smältbarheten av fiber (strukturella kolhydrater) påverkar också energiinnehållet i fodret i mycket hög utsträckning, och är därför av betydelse för såväl högpresterande hästar som för hästar med lågt energibehov.

Syftet med detta projekt är att undersöka innehåll och smältbarhet av olika kolhydrater i ett antal olika gräsarter. Detta görs både in vitro och in vivo. Projektets resultat kommer att bidra med viktig kunskap om val av gräsarter och skörde- samt avbetningstrategier för vallfoder och bete till hästar.

Projektet är ett samarbete med Rasmus Bovbjerg Jensen och Åshild Ergon, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norge samt Magnus Halling, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Fakta:

Projektet finansieras av Stiftelsen Hästforskning.