Vallfoder som lokalt producerat protein- och energifodermedel för hästar

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på en ljusbrun häst av ardennertyp. Foto.

Ny kunskap om protein- och energivärde i gräs och vallbaljväxter i grovfoder för häst.

Mängden grovfoder och dess näringsinnehåll har stor betydelse för hästens välfärd och hälsa. Grovfoder till hästar består vanligen uteslutande av olika gräsarter, och vallbaljväxter används förhållandevis sällan i vallen. Vallbaljväxter innehåller mer råprotein jämfört med gräs och lokalt producerade sådana kan potentiellt ersätta importerade proteinrika foderråvaror som till exempel sojaböna. Råproteinets smältbarhet i grovfoder är dock bristfälligt studerat hos djurslaget häst vilket gör det svårt att utvärdera hur mycket protein olika foder kan bidra med till hästens proteinförsörjning. De fodervärderingssystem som används för hästar är inte speciellt transparanta och det saknas gemensam grund i de nordiska länderna. Syftet med projektet är att skapa ny kunskap om protein- och energivärde i gräs och vallbaljväxter i grovfoder för hästar, som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kommer att vara av betydande praktiska nytta för hästnäringen i de nordiska länderna.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Dr. Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU, Norge.

Projektansvarig (i Sverige):

Cecilia Müller, cecilia.muller@slu.se, 018-67 29 93
 

Fakta:

Projektet finansieras av Stiftelsen Hästforskning och pågår 2023-01-01 till 2025-12-31.