Atopisk dermatit

Senast ändrad: 08 mars 2017
Hund med atopisk dermatit. kollage

Hundar med atopisk dermatit har kroniskt kliande hud- och öronbesvär och är överkänsliga (allergiska) mot ämnen i omgivningen. Immunförsvaret överreagerar mot ett eller flera ämnen som egentligen inte är farliga och detta ger upphov till inflammation och vävnadsskada.

I Sverige reagerar hundar oftast på husdamm- och förrådsskvalster och pollen. Symtomen hos en atopisk hund är upprepade öronbesvär, klåda i tassar, ansikte, ljumskar, stjärt och buk.

Sjukdomen debuterar tidigt, oftast mellan 6 månaders och 3 års ålder och vid pollenallergi kan besvären vara säsongsbetingade. Det finns inget enkelt test för att fastställa diagnosen atopisk dermatit. För att vara säker krävs det att andra möjliga orsaker till klådan, såsom parasiter, bakterie- och svampinfektioner, uteslutits. Dessutom krävs att särskilda kliniska kriterier uppfylls.

I vår studie behöver vi hundar med fastställd diagnos, fullständigt utredda (se nedan) men även friska äldre kontroller som inte har eller har haft några problem med klåda eller öroninflammationer.

Utredning av hundar med klåda

I utredningen ingår en 6-8 veckors strikt diettest baserad på en för hunden okänd proteinråvara (t.ex. ren om hunden aldrig tidigare ätit renkött) alternativt hydrolyserad kost. Därefter ska hunden åter äta sitt gamla foder i två veckor, vilket kallas för dietprovokation. Möjliga resultat efter utredningen:

  1. Hunden blir helt symptomfri under dieten och återfår sina symptom vid provokation. Hunden reagerar då enbart på födoämnen (födoämnesreaktiv).
  2. Hunden blir sämre vid provokation men ej helt symptomfri under dieten. Hunden kan då både ha födoämnesreaktioner och atopisk dermatit. Den ska då utredas vidare avseende med pricktest (intradermaltest) eller serologisk test (blodprov).
  3. Hunden blir inte bättre under dieten och inte heller sämre vid provokation, men har positiva reaktioner på pricktest eller serologitest. Hunden klassas då som endast atopiker.

Medverkan

Har du en hund som har diagnosen atopisk dermatit ELLER en äldre, frisk hund av nämnd ras som inte har några som helst problem med klåda? Framförallt behöver vi friska west highland white terriers (över 5 år) så snart som möjligt! Kontakta oss för mer information!

Fakta:

Raser i projektet

Schäfer, Boxer, West highland white terrier, Bullterrier, Labrador retriever, Golden retriever, Rhodesian ridgeback


Kontaktinformation

Susanne Gustafsson
Koordinator Hundbiobanken
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Telefon: 018-67 20 12
E-post: susanne.gustafsson@slu.se