Forskning med fokus på friskare armbågsled hos hund

Senast ändrad: 05 december 2016

Hälta är en av de vanligaste orsakerna till att djurägare söker vård för sin hund, med armbågsledsdysplasi (ED) som en av de vanligaste orsakerna till hälta. Många hundar med ED får hälta och kronisk smärta redan som unga. Idag saknas kunskap om dessa hundars liv på lång sikt avseende livskvalité, svar på behandling och prognos. Vår studie kommer bidra till bättre förståelse av ED och förhoppningsvis bättre framtida vård.

Forskaren Annika Bergström från institutionen för kliniska vetenskaper SLU och klinikveterinären Marcel Lee från AniCura Djursjukhuset Bagarmossen driver studien, finansierad av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

Tillsammans kartlägger vi förekomst, besvär, prognos och behandlingsresultat av olika grader av ED hos American Staffordshire Terrier, Berner Sennenhund, Labrador Retriever, Rottweiler och Tysk Schäferhund. Totalt 900 hundar plockas slumpmässigt från SKKs register av ED-röntgade hundar 2011-2015. Hundägarna intervjuas över telefon.

Det resulterande vetenskapliga underlaget kan sedan användas kliniskt för att hjälpa veterinärer informera djurägaren om: optimal behandling (medicinsk eller kirurgisk), förväntad smärta, långtidsprognos och överlevnadstid.

Projektet lägger också grunden för fortsatt forskning om långsiktiga behandlingsresultat för att se om det går att minimera operativa ingrepp och förbättra hundarnas livskvalitét.

Kontakta oss för mer information: edstudie@slu.se

 

 


Kontaktinformation

Annika Bergström
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                    

Telefon: 018-672680
E-post: annika.bergstrom@uds.slu.se