PREGURINE: Biomarkörer i blod och urin vid dräktighet hos hund

Senast ändrad: 05 februari 2024
Golden Retriver med valpar

Idag finns inget test som säkert kan bekräfta dräktighet hos hund med blod- eller urinprov. Det här projektet avser undersöka nivåerna av en mängd olika substanser i blod och urin hos tikar, för att se om och i så fall hur dräktiga tikar skiljer sig från icke dräktiga tikar.

Hos flera djurslag ändras hormonnivåerna i blod och urin i samband med dräktighet. Detta gör att ett blodprov eller ett urinprov kan användas för att diagnostisera dräktighet (jämför t.ex. med graviditetstest hos människa). Hos hund skiljer sig hormonspelet under dräktighet från andra djurslag. Många hormoner hos hundar har samma nivåer oavsett om tiken blir dräktig eller inte efter ett löp, vilket bland annat är orsaken till att hundar kan bli skendräktiga. För att överbrygga detta kommer vi att använda en avancerad analysmetod som kan detektera en mängd ämnen, så kallade oxylipiner, i blod och urin hos hundar och vidare undersöka vilka förändringar som skiljer en dräktig från en icke dräktig tik.

I samma projekt har vi möjlighet att titta på andra faktorer som är kopplade till varför en tik trots parning/inseminering inte blir dräktig. Dessa kan vara relaterade till inflammatoriska förändringar i livmodern och resorption av valpar tidigt i dräktigheten, eller avvikande hormonnivåer.

HAR DU EN TIK SOM SKA PARAS/INSEMINERAS?

Tikar av alla raser som kan komma till UDS för progesteronprov i samband med parning/inseminering och även i samband med tidig dräktighetsundersökning kan delta.

Vad innebär deltagande i studien?

Du som djurägare kommer att få samla urinprov från tiken på morgonen innan alla besök på UDS. Tiken får inte äta på morgonen innan besöket. Vid besöken kommer vi att ta blodprov på tiken. Tiken kommer att behöva rakas på magen för ultraljudsundersökningen. Vid ultraljudsundersökningen kommer vi att göra en utvidgad undersökning och förutom att undersöka huruvida hon är dräktig även mäta eventuella foster och titta efter tecken på förändringar i livmoder/urinblåsa.

Du som djurägare kommer att få fylla i ett kort formulär i samband med parning/inseminering samt efter dräktigheten.

Tikar som deltar i studien får kostnadsfria besök (bestämning av dag för parning/inseminering samt ultraljudsundersökning). För att delta i studien behöver vi urinprov och blodprov från både tid kring ägglossning samt från dagen av ultraljudsundersökningen.

 

För att anmäla intresse för att delta i studien, kontakta oss på hundreproduktion@slu.se

 

Projekttid och finansiär:

2022-2023, och projektet finansieras av Agria och SKKs forskningsfond, Thure F och Karin Forsbergs fond, Kempestiftelserna samt med privata donationer.


Studien är godkänd av Uppsala djurförsöksetiska nämnd (Dnr. 5.8.18-06651/2022).

Fakta:

Ansvarig för provinsamling i Uppsala: Ida Hallberg, Leg. Veterinär, VMD, Resident ECAR, Avdelningen för reproduktion, Kliniska Vetenskaper

https://www.slu.se/cv/ida-lindgren/

Projektansvarig Uppsala: Bodil Ström Holst, Leg. Veterinär, DVM, Diplomat ECAR, Avdelningen för reproduktion, Kliniska Vetenskaper

https://www.slu.se/cv/bodil-strom-holst/

Projektansvarig: Malin Linder Nording, FilDr, universitetslektor vid Kemiska Institutionen, Umeå Universitet

 

Frågor om projektet hänvisas i första hand till vår funktionsbrevlåda: hundreproduktion@slu.se

 

 


Kontaktinformation