U CAN MOVE! – Utvärdering av träningsprogrammet “Upp och hoppa – sund med hund

Senast ändrad: 15 april 2024
Joggare med hund

I dagens moderna samhälle med ökat stillasittande är regelbunden fysisk aktivitet livsviktig för människors fysiska & mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, och enligt de senaste globala mätningarna uppnår cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen inte WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Brist på fysisk aktivitet ökar risken för att drabbas av sjukdomar såsom typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och vissa cancerformer. Brist på fysisk aktivitet är också ett växande problem hos våra sällskapshundar, vilket ökar risken för ett ökat hull, rubbad ämnesomsättning och kroniska sjukdomar. Det finns bevis som tyder på att hundägande ger hälsofördelar – eftersom hundägare är kända för att vara mer fysiskt aktiva än icke-hundägare. Trots detta är upp till 70 % av hundägare i västvärlden otillräckligt fysiskt aktiva och 20-40 % går inte på promenad med sina hundar. Hur detta mönster ser ut bland svenska hundägare & hundar är ännu inte känt.

Det övergripande syftet med vårt projekt är att stimulera en långsiktig ökad fysisk aktivitet hos hundägare och hund. Under 2021 genomförde forskargruppen en pilotstudie som utvärderade effekten av SBK:s träningsprogram "Upp och hoppa – sund med hund" på hälsofaktorer hos både hundägare och hund. Preliminära resultat visar på en ökad livskvalitet hos deltagande hundägare efter träningsprogrammet, och ett minskat hull hos deras hundar. Mer information om träningsprogrammets upplägg hittar du här: https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/upp-och-hoppa/u-can-move/

u-can-move-hund-och-människa

Kommande forskningsstudier

Under 2023 planerar vi en rikstäckande enkätstudie där vi kommer att undersöka hälsa och levnadsvanor hos upp till 2000 svenska hundägare och deras hundar. I studien kommer vi även att undersöka vilken betydelse utomhusmiljön har för hundägares fysiska aktivitet, och i vilka miljöer hundägare vistas med sina hundar.

Vi planerar också för en mer omfattande uppföljning av träningsstudien  "Upp och hoppa – sund med hund", med planerad start 2024. Inför detta kommer vi rekrytera hundägare som är intresserade av att delta i studien med sina hundar, och det kommer då att vara möjligt att anmäla sitt intresse via den här hemsidan.

Fakta:

Forskargruppen

 • Doktorand Klara Smedberg, leg vet, institutionen för husdjurens biovetenskaper, SLU
 • Docent Anna Bergh, leg vet, sjukgymnast, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
 • Professor Jan Eriksson, MD, överläkare, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
 • Professor Erika Roman, institutionen för husdjurens biovetenskaper, SLU
 • VMD Josefin Söder, leg vet, postdoktor, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
 • PhD Sören Spörndly-Nees, sjukgymnast, institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet, Region Uppsala
 • Docent Lena Kallings, institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Professor Carl-Johan Lagerkvist, institutionen för ekonomi, SLU
 • Britta Agardh, initiativtagare och nationell koordinator för SBK:s projekt “Upp och hoppa – sund med hund”

Samarbetspartners

 • Emma Pihl, arkitekt, FOJAB
 • Åsa Samuelsson, arkitekt, FOJAB
 • VMD Johanna Penell, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
 • VMD Anne Vitger, Institut for klinisk veterinærmedicin, Köpenhamns universitet
 • Docent Christian  Benedict, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet
 • Professor Ulf Risérus, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Projektet delfinansieras av Uppsala Diabetescentrum (UDC), Agria forskningsfond, SLU Future One Health samt SLU Urban Futures.