U-CAN-MOVE! - Utvärdering av träningsprogrammet “Upp och hoppa - Sund med hund”

Senast ändrad: 09 augusti 2021
Joggare med hund

I dagens moderna samhälle med ökat stillavarande livsstil är regelbunden fysisk aktivitet viktig för människors fysiska och mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, särskilt tydligt är detta under den pågående covid-19 pandemin. Det finns bevis som tyder på att hundägande ger hälsofördelar – eftersom hundägare är kända för att vara mer fysiskt aktiva än icke-hundägare. Trots detta är upp till 70% av hundägare otillräckligt fysiskt aktiva och 20-40% går inte på promenad med sina hundar. Hur detta mönster ser ut bland svenska hundägare och hundar är inte känt.

 

Det övergripande syftet med vårt projekt är att stimulera en långsiktig ökad fysisk aktivitet hos hundägare och hund. Under 2021 kommer forskargruppen att fokusera på en träningsstudie som utvärderar ett av SBK:s träningsprogram på hälsofaktorer hos både hundägare och hund gällande hundägarens och hundens fysiska och mentala hälsa.

Deltagare

Vi söker både deltagare som behöver komma igång med sin träning och deltagare som är vana motionärer. Hundägare över 18, och/eller vårdare av minst en hund, i psykiskt och fysiskt tillstånd som möjliggör deltagande i ”Upp och Hoppa – Sund med hund” på minst grundnivå. Hundägaren får inte ha känd eller misstänkt hjärtsjukdom, kroniska lungsjukdomar, typ-1-diabetes, aktiv cancer, allvarliga psykiatriska sjukdomar inklusive drog- eller alkoholberoende och andra medicinska tillstånd som kan medföra hälsorisk/äventyra genomförandet. Hunden måste också vara frisk nog att genomföra träningen.

Studiedesign

Registrering av kroppssammansättning (tanitavåg), BMI och kroppsmått, blodtryck, puls, självskattad fysisk kondition, fysisk aktivitet (accelerometer), enkäter riktade till hundägare. 

Träningsprogram

"Upp och Hoppa – Sund med hund" arrangerar en löpargrupp i Uppsala. Programmet har fyra intensitetsnivåer (mål att klara 2, 5, 7½ eller 10 km), sker med 3 pass/vecka under 8 v, med möjlighet till förlängning. Se denna länk: 

https://www.brukshundklubben.se/kurser/sund-med-hund/loparskolan/

Genomförande

Hundägare med hund får accelerometrar (en liten dosa som mäter rörelse samt sömn och som sätts i ett band på din höft dag tid och runt armen på natten, respektive i hundens halsband) per post en vecka före fysiskt besök. Fysiskt besök sker på SLU i Uppsala (smittskyddsanpassad utifrån rådande riktlinjer). Registreringar sker innan interventionens start, samt efter 8 v, samt 6 månader efter avslutat träningsprogram. Webbaserade enkäter fylls i vid motsvarande tidpunkter. Data från accelerometrar samlas in med jämna mellanrum under studietiden.

Projektet har två uppstartstillfällen: 15 augusti (avslutas 10 oktober) och 5 september (avslutas 31 oktober).

Vill du bidra till forskningen?

Du och din hund har nu möjlighet att bidra till ökad kunskap om hur ökad fysisk aktivitet kan påverka din och din hunds fysiska och mentala hälsa- genom att delta i studien. Vill du veta mer? Kontakta Anna Bergh (leg vet, VMD), anna.bergh@slu.se.

Länk till intresseanmälan U-Can-Move! 

Forskargruppen

 • Docent Anna Bergh, leg vet, sjukgymnast, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
 • Professor Jan Eriksson, MD, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
 • Professor Erika Roman, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
 • VMD Josefin Söder, leg vet, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
 • PhD Sören Spörndly-Nees, sjukgymnast, institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
 • Docent Lena Kallings, institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Professor Carl-Johan Lagerkvist, institutionen för ekonomi, SLU
 • Britta Agardh, initiativtagare och nationell koordinator för SBK:s projekt “Upp och Hoppa – Sund med hund”

Samarbetspartners

 • VMD Johanna Penell, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
 • PhD Ann Essner, Evidensia Djurkliniken Gefle och institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
 • PhD Helena Igelström, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
 • VMD Anne Vitger, Institut for klinisk veterinærmedicin, Köpenhamns universitet
 • Docent Christian  Benedict, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
 • Professor Ulf Risérus, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Studien delfinansieras av SLU:s forskningsplattform SLU Future One Health.