Hitta de grovfodereffektiva korna och öka lönsamheten

Senast ändrad: 26 januari 2024
Ko som äter ensilage från ett foderbord. Foto.

Kan man identifiera kor som har en hög förmåga att konsumera grovfoder?

De allra flesta mjölkkorna i Sverige utfodras med en stor andel kraftfoder. En anledning till det är att foderintaget vanligtvis är högre om kraftfoderandelen av foderstaten är hög vilket i sin tur kan bidra till en hög mjölkavkastning. Men mjölkkorna är egentligen anpassade för fiberrika fodermedel, som ensilage baserat på gräs och baljväxter. Men kornas förmåga att konsumera grovfoder varierar avsevärt. Vi kommer att pröva att använda infraröd-spektroskopi med mjölk som medium för att skatta såväl grovfoderintag som andra produktionsegenskaper. Hypotesen bakom detta projekt är att om man kan identifiera kor som har en hög förmåga att konsumera grovfoder och fodra dem med denna typ av foder så vore det lönsamt i termer av mjölkintäkt minus foderkostnad. Vi kommer att först att testa hypotesen i försök och sen bruksbesättningar.

Projektansvarig:

Kjell Holtenius, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala.

Projektdeltagare:

Cecilia Kronqvist, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala, Erling Strandberg, Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala, Maria Åkerlind Växa Sverige, Örjan Bergman Ekenäs gård