Parasitsjukdomar och markörer för bedömning av djurvälfärd med tillämpningar hos betesdjur

Senast ändrad: 26 januari 2024

För att möta en ökad global efterfrågan på livsmedel från en växande befolkning måste animalieproduktionen intensifieras. Detta får dock inte ske på bekostnad av nedsatt djurhälsa och försämrat djurskydd. Infektioner med parasitmaskar utgör ett hinder för en effektiv betesbaserad idisslarproduktion.

Projektet syftar till att undersöka vilken roll olika parasitinfektioner har i samband med främjande av djurvälfärd hos får och nötkreatur. Det kommer att leda till utveckling och genomförande av åtgärder som aktivt förbättrar djurvälfärden men även stärka djurskyddet genom att vi utvecklar hållbara metoder för parasitkontroll. Vi kommer också att studera mer grundläggande frågeställningar om hur parasiter påverkar djuren ur ett välfärdsperspektiv.

Utmaningen är att utveckla indikatorer som i tid upptäcker när välfärden påverkas negativt av inälvsmask för att snabbt kunna rikta in specifika kontrollåtgärder på gårdarna. Projektet har två huvudmål. Först kommer vi att undersöka vilken roll parasiter har för betesdjurens välbefinnande. Sedan kommer vi att undersöka hur åtgärder mot parasiter såsom riktad behovsprövad behandling kan lindra onödigt lidande hos drabbade djur. För att kunna göra detta måste vi utveckla förbättrade välfärdsindikatorer baserade på automatiska registreringar av djurens tillväxt och aktivitetsmönster, vilka kompletteras med tester för att upptäcka parasiter med aktuella molekylära tekniker.

Projekttid: 2016-2022

Projektet finansieras av Formas

Projektet genomförs i samarbete mellan BVF och HMH vid SLU.

Gruppmedlemmar

Johan Höglund, professor, BVF
Niclas Högberg, doktorand, BVF
Paulius Baltrusis, doktorand, BVF
Peter Halvarsson, forskare
Anna Hessle, forskare, HMM
Lena Lidfors, professor, HMH

Nyligen publicerade studier från detta projekt:

Högberg, N., Baltrušis, P., Enweji, N., Höglund, J., 2022. Assessment of three DNA extraction kits for the absolute quantification of strongyle nematode eggs in faecal samples. Acta Vet. Scand. 64, 5. https://doi.org/10.1186/s13028-022-00624-3

Högberg, N., Hessle, A., Lidfors, L., Enweji, N., Höglund, J., 2021. Nematode parasitism affects lying time and overall activity patterns in lambs following pasture exposure around weaning. Vet. Parasitol. 296, 109500. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2021.109500

Högberg, N., Höglund, J., Carlsson, A., Saint-Jeveint, M., Lidfors, L., 2020. Validation of accelerometers to automatically record postures and number of steps in growing lambs. Appl. Anim. Behav. Sci. 229, 105014. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.105014

Högberg, N., Lidfors, L., Hessle, A., Höglund, J., 2019. Effects of Nematode Parasitism on Activity Patterns and Rumination Behaviour in First-Season Grazing Cattle, in: Proceedings from the 27th Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology.

Höglund, J., Carlsson, A., Gustafsson, K., 2021a. Effects of lambing season on nematode faecal egg output in ewes. Vet. Parasitol. Reg. Stud. Reports 26. https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2021.100633

Segerkvist, K.A., Höglund, J., Österlund, H., Wik, C., Högberg, N., Hessle, A., 2020. Automatic weighing as an animal health monitoring tool on pasture. Livest. Sci. 240. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104157