Infektionssjukdomar i öga och mun hos svenska renar

Senast ändrad: 09 juli 2021
Renar

På grund av klimatförändringen ökar behovet av att utfodra ren under vintern vilket i sin tur ökar risken för spridning av infektionssjukdomar.

För att hitta strategier och förebyggande åtgärder behöver vi därför veta mera om förekomst, orsaker och riskfaktorer till infektionssjukdomar i öga och mun hos våra svenska renar, vilket kommer att bidra till en fortsatt god djurvälfärd.Renöga_Logo_Text_Svart.png

 • Rennäringen är en av de viktigaste agrara produktionsgrenarna i norra Sverige och sysselsätter inte bara renskötare utan även restaurang- och livsmedelssektorn, skinnindustrin och besöksnäringen. Renen är även en viktig kulturbärare för det samiska samhället. Klimatförändringen slår hårt mot rennäringen i hela Sápmi. Extremväder såsom stora mängder nederbörd, i form av snö eller regn, i kombination med stora temperaturvariationer och minskad kyla ger snösmältning och isbildning. Det här är en av orsakerna till ett ökat behov av att stödutfodra eftersom vinterbetet blir otillgängligt för renen. I samband med utfodring krävs ofta att renarna transporteras eller tillfälligt hägnas alternativt kantas (bevakning runt hjorden) dagligen för att stanna kvar på utfodringsplatsen, vilket leder till trängsel och stress hos djuren. Detta gör dem mottagliga för opportunistiska infektionssjukdomar som dessutom kan spridas lätt bland djuren vid en ökad djurtäthet. De infektioner i öga och mun som vi ser hos renarna är smärtsamma och kan leda till att renarna får svårt att få i sig föda och i värsta fall svälter eller förlorar synen. Förloppet vid dessa infektionssjukdomar är ofta snabbt och det gäller därför att hitta och behandla sjuka djur tidigt, både för att minska smittspridningen och de efterföljande konsekvenserna av sjukdomarna, vilket i sin tur är viktigt för en god djurvälfärd.
 • Syftet med det här projektet är att kartlägga förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos svenska renar samt att fastställa vad som orsakar dem, vilka riskfaktorer som finns och hur de bäst kan förebyggas. Projektet kommer att genomföras som ett doktorandprojekt och består av följande delar:
 • (1) Framtagande av system för tidig upptäckt och optimal provtagning och diagnostik för sjukdomar i ögon och mun.
  (2) Kartläggning av förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos levande och slaktade djur.
  (3) Riskfaktorer för sjukdomar i ögon och mun samt renägarnas erfarenheter och uppfattning om dessa sjukdomar. Enkät, intervjustudie och observationer i fält.
  (4) Genom retrospektiva studier följa upp de ekonomiska effekterna av sjukdomar i ögon och mun på renskötselföretagen.

 

Projektgrupp:

I projektgruppen ingår Anna Omazic, Jenny Frössling och Karin Wallin Philippot från SVA samt Jonas Johansson Wensman och Lotta Berg från SLU.

Projektdeltagare:

 • Institutionen för kliniska vetenskaper.
 • Inom forskningsprojektet sker samverkan med forskare från Sverige (främst från SVA och SLU) samt utomlands (bland annat Norge och Finland). Dessutom sker nära samarbete med bransch och aktörer inom näringen;  Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Gård och Djurhälsan med flera.

Fakta:

Projektet finansieras av Formas och utförs som ett doktorandprojekt med placering på SVA. Projektet pågår 2020 - 2024.

 


Kontaktinformation

Karin Wallin Philippot
Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor
veterinär, doktorand SLU
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
Telefon: 018-67 52 39. Mobil (sms): 073-052 38 96
E-post: karin.wallin@sva.se