DigiHeart - Maskininlärning tillämpas för att förutsäga och förhindra produktionsförluster inom akvakultur

Senast ändrad: 05 april 2024
Foto: Hjärta från regnbågslax

Upp till 20 procent av de laxar som föds upp i fångskap dör innan de når slakt. Oftast sker detta efter att fiskarna utsatts för stress i olika situationer såsom stress efter behandling för laxlus och transporter. Detta är en allvarlig djurvälfärdsproblem och förhindrar utvecklingen av ett etisk och ekonomisk hållbart nordiskt vattenbruk.

Läs mer om projektet på dess engelska sida (eller länk "ENGLISH" ovan).

Fakta:

Kontakt: Albin Gräns, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara