Förbättrad reproduktion hos röding med nya sekvenseringstekniker

Senast ändrad: 13 december 2023
Ett befruktat röding ägg. Foto.

Projektet kommer att identifiera de främsta faktorerna som påverkar fertilitet hos rödinghanar och bedöma i vilken utsträckning de förklarar den låga reproduktionsförmågan hos svenskodlad röding. Flera parametrar kommer att undersökas, såsom ålder, provtagningstidpunkt under lekperioden och genetik. Slutligen kommer vi att med hjälp av RNA-sekvensering analysera den möjliga effekten av hanarnas reproduktiva dysfunktioner på avkomman.

Fakta:

Start- och sluttid: 2024-01-01 to 2027-12-31

Finansiär: FORMAS