Riskbaserad bedömning av djurvälfärd (RAWA)

Senast ändrad: 26 januari 2024
Illustration: Djur ritade på någon form av väv.

För att säkerställa en hållbar djurhållning och djurproduktion behöver konsumenters och myndigheters förtroende upprätthållas. Därför krävs en effektiv kontroll och säkring av djurvälfärden. Svensk animalieproduktion måste också kunna kommunicera specifik kvalitet i livsmedelskedjan på ett bra sätt på den internationella marknaden. Det finns därför ett behov att utveckla metoder för att bedöma och övervaka djurvälfärdsrisker, som en del av den offentliga kontrollen. Enligt EG-förordningen 882/2004 ska den offentliga djurskyddskontrollen utföras på ett riskbaserat sätt.

Projektet Riskbaserad bedömning av djurvälfärd (RAWA) syftade till att ge underlag för utveckling av metoder och rutiner för att bedöma och övervaka risker för nedsatt djurvälfärd vid svenska anläggningar. Det pågick 2008-2012 och finansierades med hjälp av Jordbruksverkets forskningsbidrag till djurskyddsbefrämjande åtgärder.