Frivillig kotrafik och automatisk mjölkning med AMR i större mjölkbesättningar

Senast ändrad: 26 januari 2024
Mjölkkor som står i mjölkningskarusell på Lövsta forskningscentrum. Foto.

Målet med detta projekt var att hitta olika strategier för att optimera frivillig kotrafik i besättningar med automatisk mjölkning med AMR.

Automatisk mjölkning har funnits tillgängligt på kommersiella gårdar i snart 20 år. Det har hittills främst handlat om mjölkningsstationer där en ko mjölkas åt gången, ofta kallad automatiska mjölkningssystem (AMS). På senare tid har automatiseringen tagit ytterligare ett steg i riktning mot större mjölkbesättningar. På Lövsta forskningscentrum använder man en automatiserad mjölkningskarusell (Automatic Milking Rotary = AMRTM) för att mjölka huvuddelen av besättningen med. Karusellen är tillverkad av DeLaval och har 24 mjölkningsplatser, två robotarmar som tvättar spenarna, två robotarmar för påsättning av spenkoppar samt en robotarm för en avslutande spensprayning.

Under våren 2018 undersöker man olika strategier för att optimera frivillig kotrafik i AMR, dvs att korna frivilligt går till detta automatiska mjölkningssystem. Man studerar effekterna av underlag i samlingsfållan, tillgång till kraftfoder under mjölkningen olika antal mjölkningar per dygn samt olika strategier för hur man hanterar djur som behöver extra tillsyn.

En stor del av studien handlar om att få djuren att röra sig mellan liggavdelningens liggbås och ätavdelningens foderbord och kraftfoderautomater. Det är nämligen i denna frivilliga trafik som speciella selektionsgrindar styr djuren till mjölkning när det är dags. Av den anledningen studeras även vilken betydelse tillgången till grovfoder och kraftfoder har för kotrafiken.

Målet är att hitta olika strategier för att optimera frivillig kotrafik i besättningar med automatisk mjölkning med AMR. Varje stallösning är unik och optimeras på olika sätt. Med hjälp av studierna på Lövsta hoppas man få tillgång till fler strategier för att optimera kotrafiken i stallar med AMR.

Projektstart: Januari 2018

Antal kor i studien: Drygt 120

Projektansvarig:

Jan Olofsson


Kontaktinformation