Utegångsdjur kartläggs med GPS

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Nötkreatur på bete med GPS-mottagare om halsen.

Kor utrustade med GPS-mottagare i sina halsband ska hjälpa forskarna att förstå hur djur som är ute på vintern utnyttjar landskapet för att få skydd och liggplatser. Resultaten kan klargöra djurens behov och visa vilka krav man bör ställa på skötselsystem för utegångsdjur.

Det är väl dokumenterat och allmänt känt att hållande av köttdjur/dikor ute vintertid kan ge problem med att hårt trampade markytor blir kladdiga och djuren smutsiga. Mer kunskap behövs dock om hur djuren beter sig och utnyttjar områden som de har tillgång till, för att man ska kunna utforma bättre skötselsystem för djur vintertid.

Nötkreatur som är vana att vara utomhus under vinterhalvåret söker skydd vid trädsamlingar, häckar, skog och sänkor för att minska sin värmeavgivning. Med GPS-teknologi ska forskarna studera var djuren väljer att befinna sig vid nederbörd, hög vindhastighet och låga temperaturer.

Djur ute

Liknande teknik har tidigare använts i forskning utomlands. I USA har man till exempel använt GPS och GIS (Geografiskt informationssystem) för att studera hur långt ifrån vattentillgång som djuren förflyttar sig för att beta. Ett annat användningsområde för tekniken är att övervaka och hitta djur som betar över stora områden.

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

För mer information, kontakta:

Lena Lidfors, SLU Skara, 0511-672 15,
Anders Herlin, SLU Alnarp, 040-41 52 19,
Kristina Lindgren, JTI, 018-30 33 29.