ReiGN

Senast ändrad: 18 mars 2024
Två renar och en renskötare framifrån. Foto.

ReiGN är ett nordiskt kompetenscentrum, finansierat av NordForsk, som omfattar ett brett forskningsfält och inkluderar genetik, evolutionsteori, livshistoria, ekologi, naturresurshantering, arkeologi, antropologi, avel, bevarandebiologi, bio-ekonomi, politik och lagstiftning.

Det övergripande målet var att förstå hur klimatförändringar och andra processer i Arktis kan komma att påverka renskötseln i Fennoscandia och hur industrin kan anpassa sig till förändringar.

Läs mer om ReiGN

 

Publikationer:

Reindeer Husbandry and Global Environmental Change - Pastoralism in Fennoscandia, Horstkotte et al. 2022. Bok. https://doi.org/10.4324/9781003118565

Förutsättningar och utmaningar för renskötseln i Norge, Sverige och Finland”, Åhman, Holand & Hannu 2023. Populärvetenskaplig rapport.
https://doi.org/10.7557/2.43.3.7348