Renhälsa – ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

Senast ändrad: 26 januari 2024
En ren och några människor. Foto.

Utveckla kunskap om renars sjukdomar och hälsa

Detta projekt, som drivs av SLU, SVA, Gård- och Djurhälsan (tidigare Svenska djurhälsovården) och Sametinget, syftar till att sprida och utveckla kunskap om renars sjukdomar och hälsa. I projektet ingår återkommande vidareutbildningskurser för veterinärer och utbildningsseminarier för renskötare och andra som i sitt yrke kan ha nytta av kunskap om renens hälsa och sjukdomar.

En viktig del av projektet är uppbyggnaden av en webbsida om rensjukdomar som lagts ut på Gård- och Djurhälsans hemsida. I tillägg till bilder och text om renens sjukdomar och parasiter innehåller sidan allmän information om renar och renskötsel. I projektet igår även insamling och analys av sjukdomsregistreringar vid renslakt.

 


Kontaktinformation

Birgitta Åhman, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för renskötsel, SLU
birgitta.ahman@slu.se, 018-67 23 08