Övriga personer i nätverket

Senast ändrad: 12 december 2019

Seniora forskare

Anna Bergh

Lektor i anatomi, anna.bergh@slu.se
Institutionen för anatomi och fysiologi

Presentation

Publikationer

Pia Gustås

Lektor i smådjurskirurgi, pia.gustas@slu.se
Institutionen för kliniska vetenskaper

Publikationer

Pia Haubro

Professor i stordjurskirurgi, pia.haubro@slu.se
Institutionen för kliniska vetenskaper

Presentation

Publikationer

Marie Rhodin

Universitetslektor, marie.rhodin@slu.se
Institutionen för kliniska vetenskaper

Presentation

Publikationer

Doktorander med huvudsakling inrikting biomekanik

-

Doktorander som använder biomekanik i sina projekt

Emma Persson-Sjödin

Doktorand, emma.persson.sjodin@slu.se
Institutionen för kliniska vetenskaper

Publikationer


Kontaktinformation

Lars Roepstorff, Professor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
Lars.Roepstorff@slu.se  0705-423143