Hästforskare

Senast ändrad: 14 december 2023

På denna sida kan du se övergripande forskningsinriktningar för SLU:s hästforskare och hitta deras kontaktuppgifter.

Göran Andersson, molekylär genetik

Professor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylär genetik

Telefon: 018-672056, 0703-808919
E-post: goran.andersson@slu.se


Katrina Ask

Doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi. 

Telefon: 018-672125
E-post: Katrina.ask@uds.slu.se


Tomas Bergström, molekylär genetik

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); husdjursgenetiska laboratoriet

Telefon: 018-671997, 072-5662082
E-post: tomas.bergstrom@slu.se


Johan Bröjer, internmedicin

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671388
E-post: johan.brojer@slu.se 


Kristina Dahlborn, fysiologi

Professor, dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Telefon: 018-672186, 0762-170136
E-post: kristina.dahlborn@slu.se


Stina Ekman, patologi

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi                                    

Telefon: 018-671191
E-post: stina.ekman@slu.se


Susanne Eriksson, avel

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); tillämpad genetik

Telefon: 018-672007
E-post: susanne.eriksson@slu.se


Bengt Guss, bakteriologi

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: 018-673205
E-post: bengt.guss@slu.se


Elke Hartmann, etologi

Forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH); avdelningen för etologi och djurskydd

Telefon: 018-672139, 076-8324900
E-post: elke.hartmann@slu.se


Pia Haubro Andersen, kirurgi och smärta

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671898
E-post: pia.haubro.andersen@slu.se


Elin Hernlund, ortopedi och klinisk biomekanik

Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, samt klinikveterinär Universitetsdjursjukhuset

Telefon: 073-3810787
E-post: elin.hernlund@uds.slu.se


Anna Jansson, arbetsfysiologi, nutrition och hälsa

Professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672106
E-post: anna.jansson@slu.se


Kim Jäderkvist Fegraeus, molekylär genetik

Doktorand vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylär genetik

Telefon: 018-671917
E-post: kim.jaderkvist@slu.se


Linda Keeling, djurskydd och etologi

Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd

Telefon: 018-671622
E-post: linda.keeling@slu.se


Gabriella Lindgren, molekylär genetik

Universitetslektor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylär genetik

Telefon: 018-671918, 070-3280392
E-post: gabriella.lindgren@slu.se


Katrin Lindroth, nutrition och foder

Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); fodervetenskap

Telefon: 018-671781
E-post: katrin.lindroth@slu.se


Sofia Mikko, molekylär genetik

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); husdjursgenetiska laboratoriet

Telefon: 018-671979
E-post: sofia.mikko@slu.se


Jane Morrell, reproduktion

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-671152
E-post: jane.morrell@slu.se


Cecilia Müller, nutrition och foder

Universitetslektor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); fodervetenskap

Telefon: 018-672993
E-post: cecilia.muller@slu.se


Katarina Nostell, internmedicin

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671356
E-post: katarina.nostell@slu.se 


Lena Olsén, farmakologi

Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi

Telefon: 018-673176
E-post: lena.olsen@slu.se


Emma Persson Sjödin, ortopedi och klinisk biomekanik

Doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

E-post: emma.persson.sjodin@slu.se


John Pringle, infektionssjukdomar

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 076-1421474
E-post: john.pringle@slu.se


Marie Rhodin, ortopedi och klinisk biomekanik

Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se


Sara Ringmark, arbetsfysiologi, nutrition och hälsa

Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-671422, 0725128868
E-post: sara.ringmark@slu.se


Miia Riihimäki, luftvägssjukdomar

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671881, 0706-905107
E-post: miia.riihimaki@slu.se


Lars Roepstorff, biomekanik

Professor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: +46 705 423143
E-post: lars.roepstorff@slu.se


Hanna Sassner, tillämpad etologi

Forskare vid institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: +4640-41 50 62, +4670-076 84 37
E-post: hanna.sassner@slu.se


Eva Skiöldebrand, patologi

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: 0706-322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se


Lena Ström, ögonsjukdomar

Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671469
E-post: lena.strom@slu.se


Sanna Truelsen Lindåse, metabola sjukdomar

Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671395
E-post: sanna.lindase@slu.se


Eva Tydén, parasitologi

Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi

Telefon: 018-671208
E-post: eva.tyden@slu.se


Åsa Viklund, avel och avelsutvärdering

Universitetslektor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN);  tillämpad genetik

Telefon: 018-671967
E-post: asa.viklund@slu.se


Maria Vilain Rørvang, inhysning och skötsel

Forskare vid institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: +4640-41 52 29
E-post: mariav.rorvang@slu.se 


Agnese Viluma, molekylär genetik

Doktorand vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); molekylär genetik

Telefon: 018-671937
E-post: agnese.viluma@slu.se


Ove Wattle, munhåle- och hovrelaterade problem

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671386
E-post: ove.wattle@slu.se


Sara Wernersson, immunologi och inflammatoriska sjukdomar

Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672112
E-post: sara.wernersson@slu.se


Jenny Yngvesson, etologi och välfärd

Universitetslektor vid institutionen för biosystem och teknologi och institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Telefon: +4651167229
E-post: jenny.yngvesson@slu.se


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se