Skriftställare Birgitta Carlsson fond

Senast ändrad: 12 oktober 2023
Foto på Birgitta Carlsson

En mycket generös donation från Birgitta Carlsson i Österåker bidrar till ett verkligt lyft för veterinärmedicinsk forskning. Donationen medför ökade möjligheter att göra ordentliga satsningar inom viktiga områden för hälsa hos smådjur som tyvärr ofta är svåra att finansiera genom vanliga forskningsstiftelser.

Birgitta Carlsson arbetade som skribent och var ensamstående, men hade flera colliehundar som följeslagare genom åren. När hon avled 2019 testamenterade hon en stor del av sina tillgångar till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) vid Sveriges lantbruksuniversitet. Kvarlåtenskapen, över 20 mkr, har nu bildat Skriftställare Birgitta Carlssons fond vid SLU. Från och med 2022 delas medel ut för första gången.

I enlighet med Birgitta Carlssons testamente skall medlen tillfalla forskning och utveckling vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH). Sjukdomar som är gemensamma för människa och hund ska prioriteras med företräde för collie-rasens sjukdomar och mentalitet.

Medel kommer årligen att delas ut till forskare vid VH-fakulteten vid SLU i konkurrens under minst tio år. Senast 2035 ska samtliga medel vara utdelade. Dekan vid VH-fakulteten får besluta om riktade utlysningar för att bidra till att stärka fakultetens forskning och utveckling inom ramen för de ändamålsområden som donationen omfattar.

Gästprofessur i komparativ medicin

Vid årsskiftet 2023/2024 blir Sara Mangsbo gästprofessor i komparativ medicin vid institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU. Professuren är finansierad av Skriftställare Birgitta Carlssons fond.

Läs mer om Sara Mangsbo här:

Cancerbehandling med immunterapi - från människa till hund

Fem doktorandprojekt erhåller medel 2022

2022 delas medel ut för första gången. De går till fem samarbetsprojekt inom komparativ medicin och kommer att bidrar till bättre diagnostik, profylax eller behandling till gagn för hund och människa.

De projekt som erhåller bidrag på 800 000 kronor vardera årligen under en fyraårsperiod är:

  • “Effects of personality on pain sensitivity and expression in Collie dogs and their owners - a One Health project”. Huvudsökande är Eva Hydbring-Sandberg, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Medsökande är Eva Kosek, Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

  • ”Comparative and functional characterization of serglycin in canine and human cancers”. Huvudsökande är Magnus Åbrink, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Medsökande är Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet.

  • ”One Vision – One Health: A PhD project to fight visual impairment in dogs and humans”. Huvudsökande är Tomas Bergström, institutionen för husdjursgenetik. Medsökande är Björn Ekesten, institutionen för kliniska vetenskaper.

  • ”Viral encephalitides in dogs and humans – identification of causes and disease patterns in Swedish populations”. Huvudsökande är Cecilia Ley, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Medsökande är Sylwia Libard, Uppsala universitet.

  • ”Project FIDO: Improving canine health and welfare in tumors shared with humans – a One Health/One Medicine collaboration”. Huvudsökande är Henrik Rönnberg institutionen för kliniska vetenskaper. Medsökande är Jonas Nilsson, Göteborgs universitet.

Läs mer om projekten och utlysningen här.


Kontaktinformation

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/Ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu.se, 018-67 25 70, 070-689 30 33