Hoppa till huvudinnehåll

Följ Skogsfakultetens nya forskarskola: SILVA

BECFOR logga

Skogsdoktorn, podcast och nyhetsbrev

BECFOR forskarskola lanserar en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den bredd av kompetens som finns och som skapas under forskarutbildningarna.

BECFOR kurser

Optimering och analys för skogliga problem, PFS0175

Modellering av skogslandskapets dynamik med hjälp av beslutstödsystem, PFG0064

Fördjupningskurs i skoglig föryngring

Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 700 aktiva forskarstudenter.

Gå till hemsidan för Forskarutbildning

Forskarskolan i Skogshushållning med inriktning bioekonomi (BECFOR) är ett gemensamt initiativ av Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetsgivarrepresentanter i den svenska skogssektorn. Det övergripande målet för forskarskolan är att säkra framtida kompetensförsörjningen för den Svenska skogsbaserade bioekonomi.

Gå till hemsidan för BECFOR

Doktorandkurser vid SLU

SLU-kurserna annnonseras i den nätbaserade sökbara databasen SLU-kurs forskarutbildning. Observera att sökmotorn är engelskspråkig och ligger på webbens engelska sidor.

Gå vidare till SLU-kurs forskarutbildning

Uppdragsutbildning

Skogskompetens syd, utbildningsaktiviteter för kompetensutveckling främst 
inom skogsskötsel​

Föryngringskurs, uppdragsutbildning för skogliga tjänstemän

Vetenskapsmetodik, uppdragsutbildning för skogliga tjänstemän och analytiker​

Skogsskötsel och Silviculture

The forest management topic within BECFOR has a focus on the hemiboreal and boreal forest, especially in Fennoscandia. We are aiming for a diversity of courses and activities within the full range of applied forestry, ecological aspects of silviculture and ecophysiological concepts and modelling of growth and yield.

Forest management and silviculture

Planering och inventering

Den här sidan kommer snart att uppdateras med ny information.

forest planning

Biomaterial och teknologi

Den här sidan kommer snart att uppdateras med ny information.

Forest operations and biomaterials
Publicerad: 11 november 2022 - Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se
Loading…