Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning med inriktning bioekonomi(BECFOR)

Forskarskolan i Skogshushållning med inriktning bioekonomi var ett gemensamt initiativ mellan Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetsgivarrepresentanter från den Svenska skogssektorn.

Det övergripande målet med forskarskolan var att säkra framtida kompetensförsörjningen för den svenska skogsbaserade bioekonomin.

Mer information finns på den engelska sidan av BECFOR.

Följ Skogsfakultetens nya forskarskola: SILVA

BECFOR logga

Skogsdoktorn, podcast och nyhetsbrev

BECFOR forskarskola lanserar en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den bredd av kompetens som finns och som skapas under forskarutbildningarna.

BECFOR kurser

Optimering och analys för skogliga problem, PFS0175

Modellering av skogslandskapets dynamik med hjälp av beslutstödsystem, PFG0064

Fördjupningskurs i skoglig föryngring

Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 700 aktiva forskarstudenter.

Gå till hemsidan för Forskarutbildning

Forskarskolan i Skogshushållning med inriktning bioekonomi (BECFOR) är ett gemensamt initiativ av Fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och arbetsgivarrepresentanter i den svenska skogssektorn. Det övergripande målet för forskarskolan är att säkra framtida kompetensförsörjningen för den Svenska skogsbaserade bioekonomi.

Gå till hemsidan för BECFOR

Doktorandkurser vid SLU

SLU-kurserna annnonseras i den nätbaserade sökbara databasen SLU-kurs forskarutbildning. Observera att sökmotorn är engelskspråkig och ligger på webbens engelska sidor.

Gå vidare till SLU-kurs forskarutbildning

Uppdragsutbildning

Skogskompetens syd, utbildningsaktiviteter för kompetensutveckling främst 
inom skogsskötsel​

Föryngringskurs, uppdragsutbildning för skogliga tjänstemän

Vetenskapsmetodik, uppdragsutbildning för skogliga tjänstemän och analytiker​

Publicerad: 01 februari 2022 - Sidansvarig: klas.pernebratt@slu.se
Loading…