Biogaslaboratoriet

Senast ändrad: 09 september 2020

Både en storskalig biogasanläggning vid Lövsta och modern laboratorieutrustning.

Kompetens och infrastruktur som innefattar både en egen storskalig biogasanläggning vid Lövsta 8 km utanför Uppsala och modern utrustning som möjliggör studier i såväl laboratoriereaktorer (500 ml–10L) som i renodlingar av strikta anaerober, aktiva i biogasproduktionen.

 

 

Kontakt

Anna Schnürer

Relaterade sidor:


Kontaktinformation