Ur SLU:s kunskapsbank

Fiskeförbud gynnar både fisken och miljön

Senast ändrad: 05 mars 2024

Att förbjuda fiske har inte bara positiva effekter på fiskbestånden. Åtgärden kan också återställa livsmiljöer för de arter som lever i havet och ge bättre fungerande ekosystem.

Forskare har utvärderat de långsiktiga effekterna av Sveriges fiskefria områden. Erfarenheterna visar att bestånden ökar snabbt när ett område fredas.

Om ett område öppnas igen för fiske, kan de positiva effekterna försvinna på några få år.

Fler och större fiskar

  • Fisken ökar vanligtvis snabbt både i antal och i storlek när ett område stängs för fiske.
  • Efter fem år är bestånden i medeltal tre gånger större i fiskefria områden än i liknande områden, där fisket fått fortsätta.
  • I Östersjön kan även säl och skarv behöva regleras för att fisken ska återhämta sig.

Rovfisk kan bidra till bättre fungerande ekosystem

Fiskefria områden ger positiva effekter på hela näringsväven, och har visat sig kunna motverka effekter av övergödning.

När rovfiskarna ökar i antal äter de upp fler små fiskar och krabbor, vars bytesdjur överlever i högre grad. Dessa betande kräftdjur och snäckor kan, när de blir fler, beta ned mer trådalger än tidigare. Minskad mängd trådalger gynnar blåstång och ålgräs, som bildar viktiga livsmiljöer för andra arter.

Att förbjuda fiske kan alltså vara ett sätt att återställa havets livsmiljöer. När djupa mjukbottnar skyddas, minskar även de fysiska skadorna som bottentrålning kan ge.

– De fiskefria områden som införts på försök i Sverige har gett goda resultat för stationära och lokala fiskbestånd. För att få effekter på bestånd som rör sig över större områden, som torsk och sill, krävs mer. Det tar lång tid att bygga upp kollapsade bestånd igen, säger Mattias Sköld, en av forskarna bakom utvärderingen.


Kontaktinformation

Ulf Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17

Charlotte Berkström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65

Mattias Sköld, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
Fartygsenheten, SLU
mattias.skold@slu.se, 010-478 40 46, 070-537 87 74